HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Here and now | Luther Vandross tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Here and now | Luther Vandross

when I look in your eyes
there I see
Just what you mean to me
Here in my heart I believe
Your love is all I'll ever need
Holdin' you close through the night
I need you, yeah

I look in your eyes and there I see
What happiness really means
The love that we share makes life so sweet
Together we'll always be
This pledge of love feels so right
And, ooh, I need you

Here and now
I promise to love faithfully [Faithfully]
You're all I need
Here and now
I vow to be one with thee [You and me], hey
Your love is all [I need] I need

Say, yeah, yeah...

When I look in your eyes, there I'll see
All that a love should really be
And I need you more and more each day
Nothin' can take your love away
More than I dare to dream
I need you

Here and now
I promise to love faithfully [Faithfully]
You're all I need
Here and now
I vow to be one with thee [You and me], yeah
Your love is all I need

[Starting here] Ooh, and I'm starting now
I believe [I believe in love], I believe
[Starting here] I'm starting right here
[Starting now] Right now because I believe in your love
So I'm glad to take the vow

Here and now, oh
I promise to love faithfully [Faithfully]
You're all I need
Here and now, yeah
I vow to be one with thee [You and me], yeah
Your love is all I need

I, hey...yeah...yeah...hey...
Uh, hey...
I-I, love is all I need
Ooh...ooh...yeah...
Yeah...yeah...hey...yeah...yeah...
Love is all I need
Ooh...ooh...
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Oh
Hey...yeah
Hey...yeah...

Lời Việt

Here and now | Luther Vandross

Khi tôi nhìn vào đôi mắt em
Tôi nhận thấy ở đó
Em có ý với tôi
Sâu thẳm trong trái tim tôi tin rằng
Tình yêu của em là tất cả những gì mà tôi cần
Muốn ôm chặt em qua màn đêm
Tôi cần em.

Tôi nhìn vào đôi mắt em và tôi hiểu ra
Niềm hạnh phúc thực sự nghĩa là như nào
Tình yêu mà đôi ta có làm cuộc sống ngọt ngào hơn
Cùng với đó chúng ta chính là minh chứng cho tình yêu chân thành
và, oh, tôi cần em.

Ngay tại đây và ngay lúc này
Tôi thề sẽ yêu em thật chung thủy [ chung thủy]
Em là tất cả những gì mà tôi cần
Ngay tại đây và ngay lúc này
Tôi thề sẽ mãi cùng em [ em và tôi ]
Tình yêu của em là tất cả với tôi.

Hãy nói ừ đi em............

Khi tôi nhìn vào đôi mắt em, tôi chợt nhận ra
Tình yêu là tất cả
Và mỗi ngày qua tôi lại càng thấy cần em
Không có gì có thể lấy đi tình yêu của em
Hơn những gì tôi dám mơ
Tôi cần em

Ngay tại đây và ngay lúc này
Tôi thề sẽ yêu em thật chung thủy [ chung thủy]
Em là tất cả những gì mà tôi cần
Ngay tại đây và ngay lúc này
Tôi thề sẽ mãi cùng em [ em và tôi ]
Tình yêu của em là tất cả với tôi.

[Bắt đầu từ đây]Ooh, Và tôi bắt đầu từ lúc này
Tôi tin [ Tôi tin vào tình yêu ấy], tôi tin
[Bắt đầu từ đây] tôi sẽ bắt đầu tại chính nơi này
[Bắt đầu từ lúc này] Ngay lúc này bởi vì tôi tin vào tình yêu của em
Nên tôi thấy sung sướng khi mang lời thề

Ngay tại đây và ngay lúc này
Tôi thề sẽ yêu em thật chung thủy [ chung thủy]
Em là tất cả những gì mà tôi cần
Ngay tại đây và ngay lúc này
Tôi thề sẽ mãi cùng em [ em và tôi ]
Tình yêu của em là tất cả với tôi.

I, hey...yeah...yeah...hey...
Uh, hey...
I-I, love is all I need
Ooh...ooh...yeah...
Yeah...yeah...hey...yeah...yeah...
Love is all I need
Ooh...ooh...
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Oh
Hey...yeah
Hey...yeah...

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.