HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Fuel for fire | Metallica tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Fuel for fire | Metallica

Fuel for fire
Metallica

Gimme fuel, gimme fire, gimme that which I desire!
Turn on the dynamo, into the wild I go,
No other place I know, I know.
Turn on I see red,
Warhorse, Warhead,
Throttle up for speed ahead, yeah ahead.

CHORUS:
Ooooh, on I burn,
Fuel these pumping engines,
Burning hard, loose and clean,
And on I burn, turning my direction,
Quench my thirst with gasoline.

Gimme fuel, gimme fire, gimme that which I desire,
Can't fight the need for speed,
I'm loose, I'm clean, I'm burning lean and mean, and mean.
Ignite the open trail,
Excite, exhale, comin' on, hot from hell, yeah hot from hell.

CHORUS

Gimme fuel, gimme fire, gimme that which I desire,
Oooh, yeah-heh.

SOLO1
On I burn!
SOLO2

On, and on, and on..
Give me fuel,
On, and on, and on..
Give me fire,
On, and on, and on..
My desire,
On, and on, and on..

CHORUS

Gimme fuel, gimme fire, gimme that which I desire!
FUEL!

Lời Việt

Fuel for fire | Metallica

Nhiên liệu cháy
Metallica

Cho tao nhiên liệu, cho tao mồi lửa, cho tao cái mà tao thèm khát!
Bật máy phát điện trong con đường hoang dại tao đi
Tao chẳng biết nơi nào khác, tao biết thế
Ngựa chiến, đầu đạn
Trấn áp vì tốc độ về phía trước, phải về phía trước

Điệp khúc:
Ô, khi tao đốt
nhiên liệu này đang bơm vào máy móc
Cháy thật mạnh, tuôn ra và sạch trơn
Và khi đốt, tao chuyển định hướng của mình
Dập tắt cơn khát bằng dầu hỏa

Cho tao nhiên liệu, cho tao mồi lửa, cho tao cái mà tao thèm khát
Không thể chống lại nhu cầu vì tốc lực
Tao tan ra, tao trắng tay, tao đang đốt thịt nạc và khớp nối
Đốt thành vệt lửa rộng
Hứng thú, hả giận, đến đây nào, sức nóng từ địa ngục, phải, sức nóng từ địa ngục

Điệp khúc

Cho tao nhiên liệu, cho tao mồi lửa, cho tao cái mà tao thèm khát
Ô, phải!

SOLO1
Khi tao đốt!
SOLO2

Lúc đó, chính lúc đó
Cho tao nhiên liệu đi
Lúc đó, chính lúc đó
Cho tao mồi lửa đi
Lúc đó, chính lúc đó
Nỗi thèm khát của tao
Lúc đó, chính lúc đó

Điệp khúc

Cho tao nhiên liệu, cho tao mồi lửa, cho tao cái mà tao thèm khát
NHIÊN LIỆU!

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.