HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Fuel | Metallica tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Fuel | Metallica

Fuel
Metallica

Gimme fuel
Gimme fire
Gimme that which I desire

Turn on, I see red
Adrenaline crash and crack my head
Nitro junkie, paint me dead
And I see red

One hundred plus through black and white
War horse
War head
Fuck em, man
White knuckle tight
Through black and white

Oh, on I burn
Fuel is pumping engines
Burning hard
Loose and clean

Oh, and on I burn
turning my direction
Quench my thirst with gasoline

So gimme fuel
Gimme fire
Gimme that which I desire

Turn on beyond the bone
Swallow future
Spit out home
Burn your face upon the chrome

Take the corner, join the crash
Headlights, headlines
Another junkie lives too fast

Yeah
Lives way too fast, fast, fast, fast, fast

Oh, on I burn
Fuel is pumping engines
Burning hard, loose and clean

Oh, and on I burn
turning my direction
Quench my thirst with gasoline

So gimme fuel
Gimme fire
Gimme that which I desire yeah yeahe!!!!


white knuckle tight!


Oh
Gimme fuel
Gimme fire
My desire

Oh, on I burn
Fuel is pumping engines
Burning hard, loose and clean

And On I burn
turning my direction
Quench my thirst with gasoline

Gimme fuel
Gimme fire
Gimme that which I desire

On I burn

Lời Việt

Fuel | Metallica

Nhiên liệu
Metallica

Cho tao nhiên liệu
Cho tao mồi lửa
Cho tao cái mà tao thèm khát

Đốt lên nào, tao thấy đỏ rực
Adrenalin đâm vào và bóp nát đầu tao
Nitơ thoát ra, làm tao đau đến chết
Và tao thấy đỏ rực

Một trăm cái đen tối và cái trong trắng cộng thêm
Ngựa chiến
Đầu đạn
Mẹ kiếp chúng
Cái trong trắng gập chặt
Xuyên đen và trắng

Ô, khi tao đốt
Nhiên liệu bơm đầy động cơ
Cháy thật mạnh
Tan ra và sạch trơn

Ồ, khi tao đốt
xoay chuyển định hướng của mình
dập tắt cơn khát bằng dầu lửa

Vậy cho tao nhiên liệu đi
Cho tao mồi lửa đi
Cho tao cái mà tao thèm khát

Mở ra sự tranh chấp ở thế giới bên kia
Nuốt chửng tương lai
Phỉ nhổ vào quê nhà
Đốt chát khuôn mặt mình bằng crôm

Đến góc tối, nhập vào sự va đập đó
Những ánh đèn pha, những hàng đầu
Những tên nghiện hút sống quá nhanh

Phải
Sống quá nhanh, nhanh, nhanh, nhanh, nhanh

Ô, khi tao đốt
Nhiên liệu bơm đầy động cơ
Cháy thật mạnh
Tan ra và sạch trơn

Ồ, khi tao đốt
xoay chuyển định hướng của mình
dập tắt cơn khát bằng dầu lửa

Vậy cho tao nhiên liệu đi
Cho tao mồi lửa đi
Cho tao cái mà tao thèm khát

Cái trong trắng gập chặt!


Cho tao nhiên liệu đi
Cho tao mồi lửa đi
Nỗi thèm khát của tao

Ô, khi tao đốt
Nhiên liệu bơm đầy động cơ
Cháy thật mạnh
Tan ra và sạch trơn

Ồ, khi tao đốt
xoay chuyển định hướng của mình
dập tắt cơn khát bằng dầu lửa

Cho tao nhiên liệu
Cho tao mồi lửa
Cho tao cái mà tao thèm khát

Khi tao đốt!

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.