HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Broken Bridges | Toby Keith tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Broken Bridges | Toby Keith

There are bridges on life's highway
But we never see them there.
Some cross troubled waters
Some don't go nowhere.
Some you wouldn't step on,
If you were trying to save your soul.
One comes with a keeper
When it's time to pay the toll.
Some aren't meant to last forever
Some are made of stone.
Some are meant to cross together,
Some you go alone.
Some the slightest wind can send them,
Crashing to the ground.
I set a bridge on fire,
But I could not burn it down.

[Chorus]
Now here I am(ooohh)
Prayin for forgiveness
And I can see you(And I can see you)
Standing on the other side(oohh)
Here I go (Here I go)
And Baby it's a heavy load (It's a heavy load)
I have crossed some broken bridges in my time
(Broken bridges in my time)

Now here I am (Now here I am)
Prayin for forgiveness (Prayin for forgiveness)
And I can see you (oh I can see you)
Standing on the other side
(Standing on the other side)
Here I go (Now, here I go)
And Buddy it's a heavy load (Baby it's a heavy load)
But I have crossed some broken bridges in my time
(crossed some broken bridges in my time)
Yes, I have crossed some broken bridges in my time.

Lời Việt

Broken Bridges | Toby Keith

Có những cây cầu trên xa lộ cuộc đời
Nhưng chúng ta không bao giờ trông thấy chúng
Một số băng qua những vùng nước cuồn cuộn
Một số chẳng dẫn tới đâu
Một số bạn sẽ không bước lên
Nếu bạn đang cố cứu rỗi linh hồn mình
Một cái có người canh giữ
Khi tới lúc phải trả lệ phí cầu đường
Một số không tồn tại mãi mãi
Một số làm từ đá tảng
Một số lại bắt chéo vào nhau
Một số bạn phải đi trên đó một mình
Một số yếu đến một ngọn gió nhẹ nhàng nhất cũng có thể
Thổi bay xuống đất bằng
Tôi đã đốt một cây cầu
Nhưng tôi đã không thể thiêu rụi nó

[Điệp khúc]
Bây giờ tôi ở đây
Cầu nguyện cho sự thứ tha
Và tôi có thể nhìn thấy bạn
Đứng ở đầu bên kia
Tôi đi đây
Và bạn ơi, đó là một vấn đề khó khăn
Tôi đã băng qua vài cây cầu gãy trong đời mình
[x2]
Vâng, tôi đã băng qua một vài cây cầu gãy trong đời mình

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.