HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài I Need Some Sleep (OST Shrek 2) | Eels tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

I Need Some Sleep (OST Shrek 2) | Eels

I need some sleep
You can't go on like this
I try counting sheep
But there's one I always miss

Everyone says I'm getting down too low
Everyone says you just gotta let it go
You just gotta let it go
You just gotta let it go

I need some sleep
Time to put the old horse down
I'm in too deep, and the wheels keep spinning around

Everyone says I'm getting down too low
Everyone says you just gotta let it go
You just gotta let it go
You just gotta let it go

You just gotta let it go
You just gotta let it go
Just gotta let it go

Lời Việt

I Need Some Sleep (OST Shrek 2) | Eels

Tôi cần chợp mắt chút
Tôi không thể tiếp tục như thế này được
Tôi thử đếm cừu
Nhưng có hình bóng ai đó tôi luôn nhớ mong

Mọi người đều bảo rằng tôi đang suy sụp
Ai cũng bảo rằng: "Bạn phải để mọi chuyện qua đi"
"Bạn phải để mọi chuyện qua đi"
"Bạn phải để mọi chuyện qua đi"

Tôi cần chợp mắt chút
Đến lúc con ngựa già này phải ngơi nghỉ
Tôi chìm vào giấc ngủ sâu, và bánh lăn vẫn cứ xoay vòng

Mọi người đều bảo rằng tôi đang suy sụp
Ai cũng bảo rằng: "Bạn phải để mọi chuyện qua đi"
"Bạn phải để mọi chuyện qua đi"
"Bạn phải để mọi chuyện qua đi"

"Bạn phải để mọi chuyện qua đi"
"Bạn phải để mọi chuyện qua đi"
"Cần phải để mọi chuyện qua đi"

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.