HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Killing Me DJ | Sweetbox tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Killing Me DJ | Sweetbox

One, two, three
Kill me!

Killing me DJ
with another sad song
Killing me DJ
with another sad love song
ten feet under now
singing wow, wow, yeah, yeah
(x2)

I’m gonna burn your letters in the morning
put all the faded pictures in a box

But till then (killing me dj)
(killing me dj) I just need my time
before I face the end
ohhh!

Killing me DJ
with another sad song
Killing me DJ
with another sad love song
ten feet under now
singing wow, wow, yeah, yeah
(x2)

No one said the best loves last forever
and even the strong ones need to cry
I just can’t stand to lose (killing me dj)
I know it just takes some time (killing me dj)
for a heart to mend, for a heart to mend!

Killing me DJ
with another sad song
Killing me DJ
with another sad love song
ten feet under now
singing wow, wow, yeah, yeah
(x2)

Yea hee, ya-yahee, ya-yo
If I could turn back time
I would do it again
(x2)

Another mistake for me to live through
but I already knew that heroes fall
If I could turn back time (killing me dj)
I would do it again
Oh, I’d do it again

Killing me DJ
with another sad song
Killing me DJ
with another sad love song
ten feet under now
singing wow, wow, yeah, yeah
(x3)

Killing me DJ
with another sad song
Killing me DJ
with another sad love song
ten feet under now
singing wow, wow...

Just give me some time

Lời Việt

Killing Me DJ | Sweetbox

Một, hai, ba
Giết tôi đi!

Giết tôi bằng một bài ca buồn khác đi DJ
Giết tôi bằng một bài ca buồn khác đi DJ
Dưới kia mười feet (đơn vị đo độ dài)
Mọi người đang hát wow, wow, yeah yeah
x2

Sáng ra tôi sẽ đốt hết đống thư của anh
Đặt những bức hình đã phai màu vào trong hộp

Nhưng rồi (giết tôi đi DJ)
(Giết tôi đi DJ) Tôi cần thời gian
Trước khi đối mặt với kết cục
Ohhh

Giết tôi bằng một bài ca buồn khác đi DJ
Giết tôi bằng một bài ca buồn khác đi DJ

Chẳng ai nói những mối tình tuyệt vời nhất sẽ tồn tại mãi mãi
Và kể cả những con người có mạnh mẽ đến mấy vẫn cần khóc
Tôi không thể chịu thất bại (giết tôi đi DJ)
Tôi biết sẽ mất thời gian (giết tôi đi DJ)
Để một trái tim có thể tự hàn gắn x2

Giết tôi bằng một bài ca buồn khác đi DJ
Giết tôi bằng một bài ca buồn khác đi DJ
Dưới kia mười feet (đơn vị đo độ dài)
Mọi người đang hát wow, wow, yeah yeah
x2

Yea hee, ya-yahee, ya-yo
Nếu tôi có thể quay lại quá khứ
Tôi sẽ làm lại tất cả từ đầu
x2

Lại một lỗi lầm để trải qua
Nhưng tôi thừa biết những anh hùng rồi sẽ gục ngã
Nếu tôi có thể quay lại quá khứ
Tôi sẽ làm lại tất cả từ đầu

Lặp lại ...

Hãy cho tôi chút thời gian ...

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
My Love Is For Real | Paula AbdulXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.