HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Rain | The Beatles tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Rain | The Beatles

If the rain comes they run and hide their heads
They might as well be dead
If the rain comes, if the rain comes

When the sun shines they slip into the shade
(When the sun shines down)
And drink their lemonade
(When the sun shines down)
When the sun shines, when the sun shines

Rain, I don't mind
Shine, the weather's fine

I can show you that when it starts to rain
(When the rain comes down)
Everything's the same
(When the rain comes down)
I can show you, I can show you

Rain, I don't mind
Shine, the weather's fine

Can you hear me, that when it rains and shines
(When it rains and shines)
It's just a state of mind?
(When it rains and shines)
Can you hear me, can you hear me?

Sdaeh rieht edih dna nur yeht semoc niar eht fI
(Rain)
(Rain)

Lời Việt

Rain | The Beatles

Nếu cơn mưa đến,chúng sẽ chạy và ẩn nấp sau ngọn cây
Có lẽ chúng cũng sẽ chết
Nếu cơn mưa đến,nếu cơn mưa đến
Khi ánh mặt trời-chúng ngủ trong bóng tối
(Khi ánh mặt trời xuống)
Và chúng uống những giọt nước chanh
(Khi ánh mặt trời xuống)
Khi ánh mặt trời,khi ánh mặt trời

Mưa,tôi không để ý
Ánh dương,tiết trời đã ổn định

Có thể biểu diễn cho bạn rằng khi nó bắt đầu mưa
(khi cơn mưa rơi xuống)
Tất cả mọi thứ đều như vậy
(khi cơn mưa rơi xuống)
Tôi có thể biểu diễn cho bạn,tôi có thể biểu diễn cho bạn

Mưa,tôi không để ý
Ánh dương,tiết trời đã ổn định

Liệu bạn có thể nghe thấy tôi,rằng khi nó mưa và ánh dương
(khi nó mưa và ánh dương)
Nó chỉ là trạng thái cua sự không để ý thôi ư?
(khi nó mưa và ánh dương)
Liệu bạn có nghe thấy tôi không,bạn có nghe thấy tôi không?

Sdaeh rieht edih dna nur yeht semoc niar eht fI
(mưa)
(mưa)

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.