HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài know your enemy | Green Day tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

know your enemy | Green Day

Green Day - Know Your Enemy Lyrics

Do you know the enemy
Do you know your enemy
Well,gotta know the enemy

Do you know the enemy
Do you know your enemy
Well,gotta know the enemy

Violence is an energy
Against the enemy
Violence is an energy

Bringing on the fury
The choir infantry
Revolt against the honor to obey

Overthrow the effigy
The vast majority
Burning down the foreman of control

Silence is the enemy
Against your urgency
So rally up the demons of your soul

Do you know the enemy
Do you know your enemy
Well,gotta know the enemy

Do you know the enemy
Do you know your enemy
Well,gotta know the enemy

Insurgency will rise
When bloods been sacrificed
We’ll be blinded by the light
In your eyes

Violence is an energy
From you to eternity
Well, violence is an energy
Well, silence is an enemy
So gimme gimme revolution

Do you know the enemy
Do you know your enemy
Well,gotta know the enemy

Do you know the enemy
Do you know your enemy
Well,gotta know the enemy
Overthrow the effigy
The vast majority
Burning down the foreman of control

Silence is the enemy
Against your urgency
So rally up the demons of your soul

Lời Việt

know your enemy | Green Day

Nhận biết kẻ thù .

Bạn có biết kẻ thù là gì không ?
Bạn có biết kẻ thù của mình là ai không ?
Tốt nhất, bạn phải biết được đâu là kẻ thù !

Bạn có biết kẻ thù là gì không ?
Bạn có biết kẻ thù của mình là ai không ?
Tốt nhất, bạn phải biết được đâu là kẻ thù !

Bạo lực là năng lượng để
Chống đối được kẻ thù
Bạo lực chính là sức mạnh !

Mang theo sự thịnh nộ
Đoàn quân bộ binh
Đã nổi dậy bắt tướng quân phải nghe lời.

Đánh bại hoàn toàn hình ảnh của
Những thiếu tá oai dũng,
Thiêu cháy tướng chỉ huy.

Sự lặng thinh là kẻ thù để
Chống lại sự cấp bách
Vậy, hãy tập hợp lại những tinh khôn của tâm trí bạn.

Bạn có biết kẻ thù là gì không ?
Bạn có biết kẻ thù của mình là ai không ?
Tốt nhất, bạn phải biết được đâu là kẻ thù !

Bạn có biết kẻ thù là gì không ?
Bạn có biết kẻ thù của mình là ai không ?
Tốt nhất, bạn phải biết được đâu là kẻ thù !

Nổi loạn sẽ tăng lên
Khi máu trở thành vật để cúng tế
Chúng ta sẽ bị đui mù bởi ánh sáng
Trong đôi mắt bạn.

Bạo lực là năng lượng
Từ bạn đến vĩnh viễn
Tốt hơn, bạo lực là năng lượng
Và sự lặng thinh là kẻ thù
Vì thế hãy cho tôi một cuộc chiến.

Bạn có biết kẻ thù là gì không ?
Bạn có biết kẻ thù của mình là ai không ?
Tốt nhất, bạn phải biết được đâu là kẻ thù !

Bạn có biết kẻ thù là gì không ?
Bạn có biết kẻ thù của mình là ai không ?
Tốt nhất, bạn phải biết được đâu là kẻ thù !
Đánh bại hoàn toàn hình ảnh của
Những thiếu tá oai dũng,
Thiêu cháy tướng chỉ huy.

Sự lặng thinh là kẻ thù để
Chống lại sự cấp bách
Vậy, hãy tập hợp lại những tinh khôn của tâm trí bạn. 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.