HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Such Great Heights | The Postal Service tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Such Great Heights | The Postal Service

I am thinking it's a sign
That the freckles in our eyes are mirror images
And when we kiss they're perfectly aligned
I have to speculate
That God himself did make
Us into corresponding shapes
Like puzzle pieces from the clay

True, it may seem like a stretch
But its thoughts like this that catch
My troubled head when you're away
When I am missing you to death
When you are out there on the road
For several weeks of shows
And when you scan the radio
I hope this song will guide you home

They will see us waving from such great heights,
"Come down now", they'll say
But everything looks perfect from far away,
"Come down now", but we'll stay...

I tried my best to leave
This all on your machine
But the persistent beat it sounded thin
Upon listening
And that frankly will not fly
You will hear the shrillest highs
And lowest lows with the windows down
When this is guiding you home

They will see us waving from such great heights,
"Come down now", they'll say
But everything looks perfect from far away
"Come down now", but we'll stay...

(music)

They will see us waving from such great heights,
"Come down now", they'll say
But everything looks perfect from far away
"Come down now", but we'll stay...

Lời Việt

Such Great Heights | The Postal Service

Tôi nghĩ đó chỉ là cảnh tượng
Phản ánh trong mắt chúng ta như những hình ảnh trong gương
Và khi chúng ta hôn, chúng hiện lên rõ ràng
Tôi phải suy đoán
rằng chính Thượng đế đã làm ra
chúng ta trong những hình dáng tương thích
Như những mảnh ghép từ đất sét

thật vậy, có thể giống như một sự kéo dãn
Nhưng những suy nghĩ của nó lại như sự nắm bắt
Tâm tư tôi hỗn loạn khi em ra đi
Khi tôi nhớ em đến chết
Khi em đang ở ngoài kia
được vài tuần của những buổi diễn
Và khi em rà sóng trên radio
Tôi hy vọng bài ca này dẫn lối em về

Họ sẽ thấy chúng ta vẫy tay từ nơi rất cao,
họ sẽ nói "Xuống đây nào",
Nhưng mọi thứ trong thật hoàn hảo từ đằng xa,
"Xuống đây nào", Nhưng chúng ta sẽ ngồi lại...

Tôi cố hết mình để rời đi
Hoàn toàn trên chiếc máy của em
Nhưng nhịp đập bền bỉ có vẻ mỏng manh
trong lúc lắng nghe
và điều chân thật sẽ không bay khỏi
Em sẽ nghe thấy tiếng lanh lảnh nhất từ trên cao
Và những âm trầm nhất với những cửa số trổ xuống
Khi điều này đang dẫn em về nhà

Họ sẽ thấy chúng ta vẫy tay từ nơi rất cao,
"Xuống đây nào", họ sẽ nói
Nhưng mọi thứ trong thật hoàn hảo từ đằng xa,
"Xuống đây nào", Nhưng chúng ta sẽ ở lại...

(nhạc...)

Họ sẽ thấy chúng ta vẫy tay từ nơi rất cao,
"Xuống đây nào", họ sẽ nói
Nhưng mọi thứ trong thật hoàn hảo từ đằng xa,
"Xuống đây nào", Nhưng chúng ta sẽ ở lại...

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.