HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Save Yourself | James Morrison tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Save Yourself | James Morrison

I'm trying to change to make the best for us
But I'm just the same, same as I ever was
Oh, and if you stay with me, honestly it's what I want
But if you stay with me I know I'll hurt you more

So won't you save, save yourself
By leaving me now for someone else?
If I'm crying out don't listen to it
It's only my heart, save yourself
It's only my heart

So tell me I'm wrong, please won't you change my mind?
This love's so intense sometimes it can lead you blind
Oh, and if you stay with me, honestly it's what I want
But if you stay with me I know I'll hurt you more

So won't you save, save yourself
By leaving me now for someone else?
If I'm crying out don't listen to it
It's only my heart, save yourself
It's only my heart, save yourself

And I don't wanna let you go
But I know that it's the right thing to do, baby
And I don't think I'm that strong to say goodbye
I don't wanna see you cry

So won't you save, save yourself
By leaving me now for someone else?
If I'm crying out don't listen to it
It's only my heart, save yourself
It's only my heart, save yourself
Said, it's only my heart, it's only my heart
Only, only my heart

Lời Việt

Save Yourself | James Morrison

Tôi đang cố gắng thay đổi để làm điều tốt nhất cho chúng ta
Nhưng tôi cũng tương tự thôi, như tôi từng như thế
Nếu như em ở lại cùng tôi, Cách chân thành đó là những gì tôi muốn
Nhưng nếu em ở lại cùng tôi thì tôi biết mình sẽ làm em tổn thương nhiều hơn

Vậy tại sao em không giữ lấy, giữ lấy chính mình
Bằng cách rời khỏi tôi lúc này vì một ai đó ?
Nếu tôi có khóc òa ra cũng đừng lắng nghe
Chỉ mình trái tim tôi, giữ lấy chính em
là duy nhất trái tim tôi

Vậy hãy nói rằng tôi sai , xin em hãy thay đổi quyết định của tôi ?
Tình yêu này quá mãnh liệt đôi khi có thể khiến cho em mùa quáng
Ôi, nếu như em ở lại cùng tôi cách chân thành đó là những gì tôi muốn
Nhưng nếu em ở lại cùng tôi thì tôi biết mình sẽ làm em tổn thương nhiều hơn

Vậy tại sao em không giữ lấy, giữ lấy chính mình
Bằng cách rời khỏi tôi lúc này vì một ai đó ?
Nếu tôi có khóc òa ra cũng đừng lắng nghe
Chỉ mình trái tim tôi, giữ lấy chính em
là duy nhất trái tim tôi, giữ lấy chính em

Và tôi không muốne m ra đi
Nhưng tôi biết đó là điều đúng để làm, em hỡi
Và tôi không nghĩ rằng tôi mạnh mẽ để nói lời chia ta
Tôi không muốn thấy em khóc

Vậy tại sao em không giữ lấy, giữ lấy chính mình
Bằng cách rời khỏi tôi lúc này vì một ai đó ?
Nếu tôi có khóc òa ra cũng đừng lắng nghe
Chỉ mình trái tim tôi, giữ lấy chính em
là duy nhất trái tim tôi, giữ lấy chính em
Đã nói rằng chỉ có trái tim tôi, duy nhất trái tim tôi
Duy nhất, duy nhất trái tim tôi

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.