HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài My Heart Is An Apple | Arcade Fire tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

My Heart Is An Apple | Arcade Fire

"My Heart Is An Apple"

I'll admit I'm full of shit
That's how I know I love you
That's how I know I trust you,
You're not sure if there's a right or wrong
But it feels like there is when I treat you like this
I go outside

Texas, I won't come home
Not even if you call
I can't hear you at all
I can't explain why it's a sin, the state I'm living in
I just feel so tired
I go outside

My mouth is full, your heart is an apple
My mouth is full, your heart is an apple
Pomme-pomme-pomme-pomme-pomme-pomme-pomme-pomme

Please don't even call
I can't hear you at all

Lời Việt

My Heart Is An Apple | Arcade Fire

Anh thừa nhận rằng anh là một kẻ rác rưởi
Điều đó khiến anh biết anh yêu em làm sao
Điều đó khiến anh biết anh kỳ vọng vào em làm sao
Em không chắc chắn nếu điều ấy đúng hay sai
Nhưng cảm giác này giống như khi anh cư xử với em như thế
Anh đi ra ngoài

Texas, anh sẽ không trở về
Ngay cả khi em có gọi cho anh
Anh không thể nghe em suốt
Anh không thể giải thích tại sao đó lại là tội ác trong cuộc sống của anh
Anh chỉ cảm thấy mệt mỏi
Anh đi ra ngoài

Miệng anh no nê,Trái tim em như trái táo
Miệng anh no nê,trái tim em như trái táo
Trái táo-Trái táo-Trái táo-Trái táo-Trái táo-Trái táo-
Trái táo-Trái táo

Xin đừng gọi anh
Anh không thể nghe em suốt

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.