HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài There Ain’t No Way | Lobo tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

There Ain’t No Way | Lobo

The dirty rain is falling
I hear the wind a calling me away
The motel sign is flashing
And in my mind I'm crashing what to say
What to say

The words they started flowing
And passions started growing like years ago
The wine made my mind crazy
But now I'm not so hazy I gotta go
I Gotta Go

For the love we made today
It was just a foolish way
To try to bring back yesterday there ain't no way.

Yeah, the love we made today
It was just a foolish way
To try to bring back yesterday there ain't no way.

The dirty rain is falling
And in my mind it's calling me away
I'm staring at the ceiling
I can't let that feeling make me stay.
I Just Can't Stay

For the love we made today
It was just a foolish way
To try to bring back yesterday there ain't no way.

Yeah, the love we made today
It was just a foolish way
To try to bring back yesterday there ain't no way

There ain’t no way
There ain’t no way
There ain’t no way


Lời Việt

There Ain’t No Way | Lobo

Cơn mưa dơ bẩn đang rơi
Cơn gió đang gọi anh đi
Ánh đèn khách sạn sáng rực
Và trong lòng anh đang phá tan đi những gì cần phải nói
Những gì cần phải nói

Từng lời nói thốt ra
Và tình cảm lại dâng lên như ngày xưa
Rượu làm tâm trí anh điên loạn
Nhưng bây giờ anh không quá say, anh phải đi
Anh phải đi

Cho tình yêu mình tạo dựng ngày hôm nay
Đó chỉ là điều ngu xuẩn
Cố để chuyện trở lại như ngày hôm qua, điều đó là không thể

Phải, tình yêu mình tạo dựng ngày hôm nay
Đó chỉ là điều ngu xuẩn
Cố để chuyện trở lại như ngày hôm qua, điều đó là không thể

Cơn mưa dơ bẩn lại đổ xuống
Và trong thâm tâm lại gọi anh đi
Anh bắt đầu từ nơi cao nhất
Nhưng anh vẫn không cảm thấy cảm giác khiến anh ở lại
Anh vẫn không thể ở lại

Cho tình yêu mình tạo dựng ngày hôm nay
Đó chỉ là điều ngu xuẩn
Cố để chuyện trở lại như ngày hôm qua, điều đó là không thể

Phải, tình yêu mình tạo dựng ngày hôm nay
Đó chỉ là điều ngu xuẩn
Cố để chuyện trở lại như ngày hôm qua, điều đó là không thể

Chuyện đó sẽ không xảy ra
Chuyện đó sẽ không xảy ra
Chuyện đó sẽ không xảy ra

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.