HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài The Diary of Jane | Breaking Benjamin tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

The Diary of Jane | Breaking Benjamin

If I had to
I would put myself right beside you
So let me ask
Would you like that?
Would you like that?

And I don't mind
If you say this love is the last time
So now I'll ask
Do you like that?
Do you like that?

No!

Something's getting in the way.
Something's just about to break.
I will try to find my place in the diary of Jane.
So tell me how it should be.

Try to find out what makes you tick.
As I lie down
Sore and sick.
Do you like that?
Do you like that?

There's a fine line between love and hate.
And I don't mind.
Just let me say that
I like that
I like that

Something's getting in the way.
Something's just about to break.
I will try to find my place in the diary of Jane.
As I burn another page,
As I look the other way.
I still try to find my place in the diary of Jane.
So tell me how it should be.

Desperate, I will crawl
Waiting for so long
No love, there is no love.
Die for anyone
What have I become?

Something's getting in the way.
Something's just about to break.
I will try to find my place in the diary of Jane.
As I burn another page,
As I look the other way.
I still try to find my place in the diary of Jane.

Lời Việt

The Diary of Jane | Breaking Benjamin

Nếu như tôi phải làm
Tôi sẽ đặt chính tôi ngay cạnh em
Thế hãy để tôi hỏi
Em sẽ như thế chăng?
Em sẽ như thế chăng?

Và tôi không lo lắng
Nếu như em nói cuộc tình này là lần cuối
Thì giờ đây tôi sẽ hỏi
Em thích thế sao ?
Em thích không ?

Không !

Có những thứ có được bằng cách đó.
Thì cũng có những thứ chỉ để bóp nát
Tôi sẽ cố gắng tìm chỗ của mình trong nhật kí của Jane.
Thế nên nói tôi nghe điều đó sẽ ra sao ?

Cố gắng tìm ra điều gì khiến em lưu tâm.
Khi tôi nằm xuống
đau đớn và bệnh hoạn.
Em thích thế không ?
Em thích không ?

Có một ranh giới giữa yêu và ghét.
Và tôi không quan tâm.
Hãy để tôi nói rằng
Tôi thích thế
Tôi thích

Có những thứ có được bằng cách đó.
Thì cũng có những thứ chỉ để bóp nát
Tôi sẽ cố gắng tìm chỗ của mình trong nhật kí của Jane.
Khi tôi đốt cháy một trang khác,
Khi tôi nhìn theo một hướng khác .
Tôi sẽ cố gắng tìm chỗ của mình trong nhật kí của Jane.
Thế nên nói tôi nghe điều đó sẽ thế nào ?

Desperate, I will crawl
Chờ đợi đã quá lâu
Không tình yêu, không chút yêu thương.
Kết thúc cuối dành cho bất cứ ai
Liệu tôi trở thành điều gì?

Có những thứ có được bằng cách đó.
Thì cũng có những thứ chỉ để bóp nát
Tôi sẽ cố gắng tìm chỗ của mình trong nhật kí của Jane.
Khi tôi đốt cháy một trang khác,
Khi tôi nhìn theo một hướng khác .
Tôi sẽ cố gắng tìm chỗ của mình trong nhật kí của Jane.

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.