HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài The Victorious Dead | The Absence tại Baidich.com
Play Video
Music Play
Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

The Victorious Dead | The Absence

THE VICTORIOUS DEAD

Can you hear us when we scream
Of our blinded beliefs
Ending all sanity
The wrong to right indeed I wonder
The promise to break instead to suffer

Can you see us when we bleed
With wounds a mile deep
Spraying profusely
The pain to feel indeed it grows
The tables to turn instead to feel

Something inside us fades
When weakness turns into trying
We all must carry on
For the slaughter and the dying

Can you feel us when we kill
Everything that you have built
We must stop at nothing
The wrong to right, ha
Indeed I wonder
The promise you broke instead, you suffer

Lời Việt

The Victorious Dead | The Absence

CÁI CHẾT VINH QUANG

Ngươi có thể nghe khi bọn ta đang kêu gào?
Cho những niềm tin mù quáng
Chấm dứt tất cả điều lành mạnh
Sai trở thành đúng, ta thật sự ngạc nhiên
Lời hứa để phá vỡ thay vì để chịu đựng

Ngươi có thể thấy khi bọn ta đang đổ máu?
Với vết thương sâu hun hút cả dặm
Phun trào không bao giờ ngớt
Một nỗi đau để cảm nhận thay vì nó lớn lên
Tình thế để xoay chuyển thay vì để ngồi ngắm

Một số thứ trong chúng ta dần nhạt phai
Khi sự yếu đuối đã chuyển sang hiểm nghèo
Tất cả chúng ta phải tiếp tục
Cho cơn sát sinh vá cái chết

Ngươi có cảm thấy khi bọn ta giết đi
Tất cả những gì ngươi dày công tạo dựng
Bọn ta phải không từ một thủ đoạn
Sai trở thành đúng, ha
Ta thật sự ngạc nhiên
Lời hứa ngươi phá vỡ thay vì ngươi chịu đựng

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.