HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Unloved | Espen Lind tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Unloved | Espen Lind

I bet you don't know how it feels
to be walking past your house at night
I bet you don't know how it feels
To stand outside and watch the lights

And I don't know why
I just can't seem to dry
the rain on my face
all the tears I've cried

I think of the day
when you pushed me away
what can I do when I still love you

What can I do
Where can I hide -
from all of these feelings I keep inside
It's dark as can be
and you'll never see
just what it's like to feel..
what it's like to feel unloved

Bet you don't know how it feels
when your life flashes before your eyes
I bet you don't know how it feels
the moment when you realize
that you lost all you had
all that's good - all that's bad
And everyone tells you, you should be glad
Your love for me is gone
I should be moving on
And find someone new - but I still love you

What can I do
Where can I hide -
from all of these feelings I keep inside
It's dark as can be
and you'll never see
just what it's like to feel..
what it's like to feel unloved

If I could turn back time
if I could press rewind
go back to the days when you were mine

What can I do
Where can I hide -
from all of these feelings I keep inside
It's dark as can be
and you'll never see
just what it's like to feel..
what it's like to feel unloved

Lời Việt

Unloved | Espen Lind

Anh dám chắc em không biết cảm giác
Khi đêm khuya bước qua nhà em
Anh dám chắc em không biết cảm giác
Đứng bên ngoài và nhìn những ánh đèn

Và anh không biết tại sao
Anh dường như chẳng thể làm cạn khô
Những giọt mưa trên khuôn mặt mình
Tất cả những giọt lệ anh đã rơi

Anh nghĩ về ngày
Khi em đã đẩy anh ra xa em
Anh có thể làm gì khi anh vẫn còn yêu em?

Anh có thể làm gì?
Anh có thể giấu diếm ở đâu
Tất cả những xúc cảm anh giữ trong lòng
Có thể thật tối tăm
Và em sẽ không bao giờ nhận ra
Cảm giác nó ra sao đâu
Cảm giác như không được yêu ra sao đâu

Chắc em không biết cảm giác
Khi cuộc đời em thoáng hiện lên trước mắt
Anh dám chắc rằng em không biết cảm giác
Khoảnh khắc khi em nhận ra
Rằng em đánh mất tất cả những gì em có
Tất cả điều tốt- tất cả điều xấu
Và mọi người nói với em rằng em nên vui mừng
Tình em dành cho anh đã cạn
Anh nên tiến bước và kiếm tìm một người mới
Nhưng anh vẫn yêu anh

Anh có thể làm gì?
Anh có thể giấu diếm ở đâu
Tất cả những xúc cảm anh giữ trong lòng
Có thể thật tối tăm
Và em sẽ không bao giờ nhận ra
Cảm giác nó ra sao đâu
Cảm giác như không được yêu ra sao đâu

Nếu anh có thể ngược được thời gian
Nếu anh có thể tua lại cuốn phim
Quay trở về những ngày khi em là của anh

Anh có thể làm gì?
Anh có thể giấu diếm ở đâu
Tất cả những xúc cảm anh giữ trong lòng
Có thể thật tối tăm
Và em sẽ không bao giờ nhận ra
Cảm giác nó ra sao đâu
Cảm giác như không được yêu ra sao đâu

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.