HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Respect | Kelly Clarkson tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Respect | Kelly Clarkson

(ooh) What you want
(ooh)Baby, I got
(ooh) What you need
(ooh) Do you know I got it?
(ooh) All I'm askin'
(ooh) Is for a little respect when you come home (just a little bit)
Hey baby (just a little bit) when you get home
(just a little bit) mister (just a little bit)

I ain't gonna do you wrong while you're gone
Ain't gonna do you wrong (oo) 'cause I don't wanna (oo)
All I'm askin' (oo)
Is for a little respect when you come home (just a little bit)
Baby (just a little bit) when you get home (just a little bit)
Yeah (just a little bit)

I'm about to give you all of my money
And all I'm askin' in return, honey
Is to give me my profits
When you get home (just a, just a, just a, just a)
Yeah baby (just a, just a, just a, just a)
When you get home (just a little bit)
Yeah (just a little bit)

Ooo, your kisses
Sweeter than honey
And guess what?
So is my money
All I want you to do for me
Is give it to me when you get home (re, re, re ,re)
Yeah baby (re, re, re ,re)
Whip it to me (respect, just a little bit)
When you get home, now (just a little bit)

R-E-S-P-E-C-T
Find out what it means to me
R-E-S-P-E-C-T
Take care, TCB

Oh (sock it to me, sock it to me, sock it to me, sock it to me)
A little respect (sock it to me, sock it to me, sock it to me, sock it to me)
Whoa, babe (just a little bit)
A little respect (just a little bit)
I get tired (just a little bit)
Keep on tryin' (just a little bit)
You're runnin' out of foolin' (just a little bit)
And I ain't lyin' (just a little bit)
(re, re, re, re) 'spect
When you come home (re, re, re ,re)
Or you might walk in (respect, just a little bit)
And find out I'm gone (just a little bit)
I got to have (just a little bit)
A little respect (just a little bit)

Lời Việt

Respect | Kelly Clarkson

Điều anh muốn
Anh à, em có hết
Điều anh cần
Anh có biết là em có hết không?
Tất cả những gì em đòi hỏi
Chỉ là một chút tôn trọng khi anh về nhà (một chút thôi)
Này anh ơi, chỉ một chút thôi khi anh về nhà
Chỉ một chút thôi, ông à

Em sẽ không làm gì sai với anh khi anh đi
Sẽ không làm chuyện sai trái vì em không muốn thế
Tất cả những gì em yêu cầu
Là một chút tôn trọng khi anh về nhà (môt chút thôi)
Anh à (một chút thôi) khi anh về nhà (chỉ một chút thôi)
Đúng vậy (một chút thôi)

Em định sẽ đưa anh tất cả số tiền của em
Và tất cả những gì em yêu cầu ngược lại, anh yêu à
Là đưa cho em tiền lời của em
Khi anh về nhà (chỉ một, chỉ một)
Đúng vậy, anh ơi (chỉ một, chỉ một)
Khi anh về nhà (chỉ một chút thôi)
Đúng vậy (chỉ một chút thôi)

Ôi, những nụ hôn của anh
Ngọt hơn cả mật ong
Và biết gì không?
Tiền của em cũng thế
Tất cả những gì em muốn anh làm cho em
Là đưa cho em khi anh về nhà
Đúng thế anh à
Quất vào em (tôn trọng, một chút thôi)
Khi anh về nhà, bây giờ (chỉ một chút thôi)

Tôn trọng
Nhận ra điều đó có nghĩa thế nào với em
Tôn trọng
Bảo trọng, bảo trọng nhé, anh yêu

Ôi, cắm vô em đi, nhấn vô, đâm phập vô em đi
Một chút tôn trọng nào (cắm vô em đi, nhấn vô, đâm phập vô em đi)
Oa, anh à (một chút thôi)
Một chút tôn trọng (chỉ một chút thôi)
Em mệt quá chừng
Cứ phải cố gắng hoài
Anh đang hết ngu dại rồi
Và em sẽ không nằm đây đâu
Tôn trọng
Khi anh về nhà
Hay là vừa mới bước chân vô
Và nhận ra em đã đi
Em phải có
Một chút tôn trọng chứ (chỉ một chút thôi)

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.