HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Flat On The Floor | Carrie Underwood tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Flat On The Floor | Carrie Underwood

I'm flat on the floor
With my head down low
Where the sky can't rain on me anymore
Don't knock on my door cause I won't come
I'm hiding from the storm 'til the damage gets done

Baby, baby, baby, baby tell me why
You gotta make me, make me, make me, make me cry
Oh, lord
If I told you once, I told you a thousand times
You can't knock me off my feet, when I'm already on my knees

Cause I'm flat on the floor with my head down low
Where the sky can't rain on me anymore
Don't knock on my door cause I won't come
I'm hiding from the storm 'til the damage gets done

Baby, baby, baby, baby tell me how
You think you gonna live without my love now
I don't know why you gotta keep coming around
Creeping up my street
Oh boy, you can't bother me

Now I'm flat on the floor with my head down low
Where the sky can't rain on me anymore
Don't knock on my door cause I won't come
I'm hiding from the storm 'til the damage gets done

You ain't gonna get to me tonight
I'll lay right here 'til it all blows through
I ain't gonna raise my body
'til there ain't no sign, 'til there ain't no sign, 'til there ain't no sign to you

Cause I'm flat on the floor with my head down low
Where the sky can't rain on me anymore
Don't knock on my door cause I won't come
I'm hiding from the storm 'til the damage gets done

I'm flat on the floor with my head down low
Where the sky can't rain on me anymore
Don't knock on my door cause I won't come
I'm hiding from the storm 'til the damage gets

Now I'm flat on the floor with my head down low
Where the sky can't rain on me anymore
Don't knock on my door cause I won't come
I'm hiding from the storm 'til the damage gets done

Oh
Don't knock on my door
I'm hiding from the storm 'til the damage gets done

Lời Việt

Flat On The Floor | Carrie Underwood

Tôi đang nằm thẳng cẳng trên sàn
Đầu cúi xuống thấp
Nơi những giọt mưa không chạm được đến tôi nữa
Đừng gõ cửa, tôi không tới đâu
Tôi đang trốn tránh cơn bão lòng cho đến khi những tổn thương chấm dứt

Ôi người yêu dấu, nói cho tôi nghe vì sao
Anh làm cho tôi khóc
Ôi Chúa ơi
Nếu đã một lần tôi kêu van người, tôi đã kêu van đến hàng vạn lần
Anh không thể làm tôi gục ngã, khi tôi đã vững vàng trên đôi chân của mình

Vì tôi nằm thẳng cẳng trên sàn
Đầu cúi xuống thấp
Nơi những giọt mưa không chạm được đến tôi nữa
Đừng gõ cửa, tôi không tới đâu
Tôi đang trốn tránh cơn bão lòng cho đến khi những tổn thương chấm dứt

Ôi người yêu dấu, nói cho tôi nghe làm sao
Mà anh lại nghĩ rằng giờ đây anh sẽ sống thiếu tình yêu của tôi
Chả hiểu sao anh lại cứ phải lởn vởn quanh đây
Lượn lờ trên con đường nhà tôi
Này anh, anh không làm tôi bực được đâu

Vì tôi đang nằm thẳng cẳng trên sàn
Đầu cúi xuống thấp
Nơi những giọt mưa không chạm được đến tôi nữa
Đừng gõ cửa, tôi không tới đâu
Tôi đang trốn tránh cơn bão lòng cho đến khi những tổn thương chấm dứt

Tối nay anh không gặp được tôi đâu
Tôi sẽ nằm đây đến khi tất cả ký ức bay hết
Tôi sẽ không vực mình dậy
Cho đến khi không còn có bất cứ dấu hiệu gì với anh (để anh nghĩ là tôi không có ở đó - ND)

Vì tôi nằm thẳng cẳng trên sàn
Đầu cúi xuống thấp
Nơi những giọt mưa không chạm được đến tôi nữa
Đừng gõ cửa, tôi không tới đâu
Tôi đang trốn tránh cơn bão lòng cho đến khi những tổn thương chấm dứt

Tôi nằm thẳng cẳng trên sàn
Đầu cúi xuống thấp
Nơi những giọt mưa không chạm được đến tôi nữa
Đừng gõ cửa, tôi không tới đâu
Tôi đang trốn tránh cơn bão lòng cho đến khi những tổn thương chấm dứt

Giờ đây tôi nằm thẳng cẳng trên sàn
Đầu cúi xuống thấp
Nơi những giọt mưa không chạm được đến tôi nữa
Đừng gõ cửa, tôi không tới đâu
Tôi đang trốn tránh cơn bão lòng cho đến khi những tổn thương chấm dứt

Ôi đừng gõ cửa, tôi không tới đâu
Tôi đang trốn tránh cơn bão lòng cho đến khi những tổn thương chấm dứt
Đang hoành hành trong tim tôi.

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.