HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Games Of Love | Boyzone tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Games Of Love | Boyzone

Many years ago now
in the Garden of Love
A temptation that was watched from above
I'll be your Adam, if you'll be my Eve
So come show me that you
will not deceive

That love, just a crazy feeling
Deep and hidden meaning, it's true
And love, takes some understanding
So don't you go and break all the rules

We're talking A-B-C
I'm singing do-re-mi
I'll teach you endlessly
Games of Love

We're counting 1-2-3
I'm writing "U 4 Me"
I'll teach you endlessly
Games of Love

Listen to me now girl
'Cos you've known all along
It's a game of love so don't play it long
I'll be your Romeo and you Juliet
Just read the book and you won't forget

That love, just a crazy feeling
Deep and hidden meaning, it's true
And love, takes some understanding
So don't you go and break all the rules

repeat CHORUS

Lời Việt

Games Of Love | Boyzone

Đã lâu rồi
Trong khu vườn tình yêu
Sự cám dỗ được tìm thấy ở trên thiên đường
Tôi sẽ là Adam nếu em là Eve của tôi
Vậy tới đây và chỉ thôi thấy
Em sẽ không dối lừa

Tình yêu, như một cảm xúc đảo
Sâu xa đầy ẩn ý, đó là sự thực
Tình yêu đem theo vài quan niệm
Vậy em đừng thử phá vỡ mọi quy luật

Nói nhảm nhí vài từ
Hát vài câu
Tôi sẽ mãi dạy em
Những trò chơi của ái tình

Đếm 1 2 3
Tôi viết \"em cho tôi\"
Tôi sẽ mãi dạy em
Những trò chơi của ái tình

Nghe này cô gái
BỞi ngay từ đầu em đã hiểu
Đó là một trò ái tình vậy đừng đùa lâu quá
Rồi tôi là Romeo nếu em là Juliet
Cứ đọc quyển sách này rồi em sẽ không quên

Tình yêu, như một cảm xúc đảo
Sâu xa đầy ẩn ý, đó là sự thực
Tình yêu đem theo vài quan niệm
Vậy em đừng thử phá vỡ mọi quy luật

Lặp lại

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.