HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Dancing Dead | Avenged Sevenfold tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Dancing Dead | Avenged Sevenfold

Dead men,
They celebrate
As the final chapter
Fades away
Cuz they can't hide;
We can see their flesh is rotten!

The band plays a hopeful tune
The champagne is poured
As they socialize
The look in their eyes
Hide in the light!

Everything is paid for tonight
While at the party of the
Dead dancin in their graves
The drinks here are free
So relax
Enjoy the sight of all the
Dead dancin in their graves
And while the world that they built
Told 'em to change
Told 'em to listen
They just kept it the same
And now that midnight has come
I'll get a room watchin the
Dead dancin in their graves

Bones covered up by suit
As the visible scars,
They multiply
Kiss it good-bye
Too stubborn and I'll destroy!

Tick, tock
The time bomb has been
Recognized and pressurized
Nowhere to hide
Swallowing light!

Everything is paid for tonight
While at the party of the
Dead dancin in their graves
The drinks here are free
So relax
Enjoy the sight of all the
Dead dancin in their graves
And while the world that they built
Told 'em to change
Told 'em to listen
They just kept it the same
And now that midnight has come
I'll get a room watchin the
Dead dancin in their graves

Feel a coming strength
And now it's too late
To change.

{background chatter}

Everything is paid for tonight
While at the party of the
Dead dancin in their graves
The drinks here are free
So relax
Enjoy the sight of all the
Dead dancin in their graves
And while the world that they built
Told 'em to change
Told 'em to listen
They just kept it the same
And now that midnight has come
I'll get a room watchin the
Dead dancin in their graves

Lời Việt

Dancing Dead | Avenged Sevenfold

Những kẻ đã chết,
họ chúc tụng
khi những hồi cuối cùng
đang dần trôi qua
Bởi vì họ chẳng thể nào có thể giấu diếm được nữa
Họ nhìn thấy xác thịt của họ đang thối nát mục rữa ra !

Những kẻ đó chơi những giai điệu chứa đầy hy vọng
Sâm banh thì được rót tràn
Khi đám đông ấy hoà vào với nhau
ánh nhìn trong mắt họ lẩn trốn trong ánh sáng!

Mọi thứ đều được dành cho đêm nay
Trong bữa tiệc
Những kẻ không còn sống nhảy múa trong nấm mồ của họ
Thức uống tại đây đều miễn phí cả
Cứ thư giãn đi
Cứ thưởng thức đi , khung cảnh cái chết
nhảy múa trong nấm mộ của mỗi người
Và trong khi cái thế giới mà họ đang lập nên
bảo với họ rằng hãy thay đổi
bảo với họ rằng hãy lắng nghe đi
Họ sẽ giữ cho nó nguyên vẹn
Và lúc này , thời khắc nửa đêm đã đến
Tôi sẽ lấy một chỗ và ngắm nhìn
Cái chết đang nhảy múa
trong những nấm mồ

Những bộ xương khoác những bộ trang phục
Như những vết sẹo, những vết thương có thể nhìn thấy được
chúng cứ tăng lên gấp bội
Hãy hôn tạm biệt nào
Thật ngoan cố quá, và tôi sẽ phá huỷ !

Tích , tắc
Thời khắc quả bom phát nổ đã đến , ép lên mọi thứ
Chẳng còn chỗ nào trốn được cả
Nuốt gọn ánh sáng!

Mọi thứ đều được dành cho đêm nay
Trong bữa tiệc
Những kẻ không còn sống nhảy múa trong nấm mồ của họ
Thức uống tại đây đều miễn phí cả
Cứ thư giãn đi
Cứ thưởng thức, khung cảnh cái chết
nhảy múa trong nấm mộ của mỗi người
Và trong khi cái thế giới mà họ đang lập nên
bảo với tôi rằng hãy thay đổi
bảo với tôi rằng hãy lắng nghe đi
Họ sẽ giữ cho nó nguyên vẹn
Và lúc này , thời khắc nửa đêm đã đến
Tôi sẽ lấy một chỗ và ngắm nhìn
Cái chết đang nhảy múa
trong những nấm mồ

Tôi cảm nhận thấy một sức mạnh đang đến
giờ đây, đã quá muộn để có thể thay đổi được điều gì

Mọi thứ đều được dành cho đêm nay
Trong bữa tiệc
Những kẻ không còn sống nhảy múa trong nấm mồ của họ
Thức uống tại đây đều miễn phí cả
Cứ thư giãn đi
Cứ thưởng thức, khung cảnh cái chết
nhảy múa trong nấm mộ của mỗi người
Và trong khi cái thế giới mà họ đang lập nên
bảo với tôi rằng hãy thay đổi
bảo với tôi rằng hãy lắng nghe đi
Họ sẽ giữ cho nó nguyên vẹn
Và lúc này , thời khắc nửa đêm đã đến
Tôi sẽ lấy một chỗ và ngắm nhìn
Cái chết đang nhảy múa
trong những nấm mồ

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.