HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài School | Nirvana tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

School | Nirvana

(x4)
Wouldn't you believe it

It's just my luck

(x3)
No recess

(x4)
Wouldn't you believe it
It's just my luck

(x3)
No recess

(x8)
You're in high school again


(x7)
No recess

Lời Việt

School | Nirvana

(x4)
Cho dù bạn không tin

Cũng là may mắn của tôi

(x3)
Không ngừng(giải lao)
(x4)
Cho dù bạn không tin

Cũng là may mắn của tôi
(x3)
Không ngừng(giải lao)

(x8)

Bạn học lại


 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.