HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài A Reason To Believe | Wilson Phillips tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

A Reason To Believe | Wilson Phillips

If I listened long enough to you
I'd find a way to believe that its all true
Knowing that you lied, straight-faced, while I cried
Still Id look to find a reason to believe

Someone like you makes it hard to live without somebody else
Someone like you makes it easy to give, never think of myself

If I gave you time to change my mind
I'd find a way to leave the past behind
Knowing that you lied, straight-faced, while I cried
Still Id look to find a reason to believe

Chorus:
Someone like you makes it hard to live without somebody else
Someone like you makes it easy to give, never think of myself
Someone like you makes it hard to think about somebody else

If I listened long enough to you
Id find a way to believe that its all true
Id find a reason, a reason to believe (oh no)
And though I want you, youre just not what I need

(chorus)

Someone like you, like you
Id find a reason to believe
I would find a reason to believe

Lời Việt

A Reason To Believe | Wilson Phillips

Nếu em nghe đủ lâu về anh
Em phải tìm một lý do để tin rằng tất cả đều là sự thật
Dù biết rằng anh nói dối, ngay trước mặt, trong khi em khóc
Em vẫn phải tìm một lý do để tin

Có người như anh làm cho khó có thể sống mà không có người nào khác
Có người như anh là cách dễ dàng để cho, không bao giờ nghĩ về bản thân mình

Nếu em cho anh thời gian để thay đổi quyết định của em
thì em sẽ tìm cách để quá khứ lại phía sau *
Dù biết rằng anh nói dối, ngay trước mặt, trong khi em khóc
Em vẫn phải tìm một lý do để tin...

Có người như anh làm cho khó có thể sống mà không có người nào khác
Có người như anh là cách dễ dàng để cho, không bao giờ nghĩ về bản thân mình
Có người như anh làm cho khó có thể suy nghĩ về người khác

Nếu em nghe đủ lâu về anh
Em phải tìm một lý do để tin rằng tất cả đều là sự thật
Em phải tìm một lỳ do, một lý do để em tin tưởng
Và em đã từng nghĩ Em cần anh, Anh không chỉ là những gì em cần

Có người như anh, như anh
Em phải tìm một lý do để tin
Em sẽ phải tìm một lý do để tin

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.