HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Just Words | Crematory tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Just Words | Crematory

If words have meanings, then why are we bemused
If reasons won’t be ceasing, then why are we confused…just words

Silence ain’t made to clear the shades
Silence ain’t made, just like the blade of a maze
Made to disguise, all the grudge and all the fears
Just words

Words mean much more than you expect them to
And may cut deeper than you’re able to bear…just words

Silence ain’t made to clear the shades
Silence ain’t made, just like the blade of a maze
Made to disguise, all the grudge and all the fears
Just words

Speak to me and if you want to, then you scream
Don’t wait, just speak and I will be released

Silence ain’t made to clear the shades
Silence ain’t made, just like the blade if a maze
Made to disguise, all the grudge and all the fears
All the grudge and all the fears
By the unspoken words…silence ain’t made

Lời Việt

Just Words | Crematory

Nếu (đã biết)lời nói có nhiều tầng ý nghĩa
Thì tại sao chúng ta lại điếng người,
Nếu những lý do không thể nào dứt được,
Thì tại sao ta lại cứ mãi mông lung
…chỉ là những lời nói.

Sự yên lặng không được tạo nên
Để xóa đi những tối tăm
Sự lặng yên chẳng được tạo nên như thế,
Chỉ như viền ngoài của một mê cung
Được làm nên để che đậy
Tất cả những hận thù và những nỗi sợ hãi,
Chỉ là lời nói mà thôi.

Lời nói diễn đạt nhiều hơn những gì ngươi mong đợi
Và có thể xoáy sâu hơn
những gì ngươi có thể chịu đựng nỗi
chỉ là lời nói mà thôi.

Sự yên lặng không được tạo nên
Để xóa đi những tối tăm
Sự lặng yên chẳng được tạo nên như thế,
Chỉ như viền ngoài của một mê cung
Được làm nên để che đậy
Tất cả những hận thù và những nỗi sợ hãi,
Chỉ là lời nói mà thôi.

Hãy nói với ta và nếu như ngươi muốn
Hãy hét to lên
Đừng chờ đợi diều gì
Hãy nói lên đi và ta sẽ khiến ngươi khuây khỏa.

Sự yên lặng không được tạo nên
Để xóa đi những tối tăm
Sự lặng yên chẳng được tạo nên như thế,
Chỉ như viền ngoài của một mê cung
Được làm nên để che đậy
Tất cả những hận thù và những nỗi sợ hãi,
Chỉ là lời nói mà thôi.

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.