HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Pray | Crematory tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Pray | Crematory

He wants your soul, he will blind you,
Tell you lies, betray you, deceive you
He calls himself so many names,
But his real one you will never, never know

Pray for me, now pray for me
Cry before you die, before you die
Pray for me, so pray for me
Die for your sins

He will preach untrue sermons, telling of lies and talking of sins,
The path is long and far
But he will never lead us to the promised land,
Don’t follow, don’t follow this false prophet

Pray for me, now pray for me
Cry before you die, before you die
Pray for me, so pray for me
Die for your sins

Take revenge on the whole human race
Take revenge on the whole human race

He will bring you to your knees and make you weak,
He will take his revenge on humanity
He wants your fortune, your belongings,
He will suck every single drop of your blood

Pray for me, now pray for me
Cry before you die, before you die
Pray for me, so pray for me
Die for your sins, for your sins

Pray for me, now pray for me
Cry before you die, before you die
Pray for me, so pray for me
Die for your sins

Cry for me

Lời Việt

Pray | Crematory

Hắn muốn linh hồn ngươi,
Hắn sẽ khiến ngươi mù quáng,
Hắn nói với ngươi những lời dối trá,
Hắn phản bội ngươi, khiến ngươi thất vọng
Hắn gọi mình bằng rất nhiều cái tên
Nhưng con người thật của hắn
ngươi sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ biết.

Hãy nguyện cầu cho ta
ngay bây giờ hãy nguyện cầu.
Hãy khóc trước khi ngươi chết đi,
Hãy nguyện cầu cho ta
Hãy chết vì những tội lỗi của ngươi !

Hắn sẽ rao giảng những lời không thật,
Hắn đang nói những lời dối trá và bàn những điều tội lỗi,
Con đường đi còn rất dài và xa lắm
Nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ
dẫn chúng ta đến vùng đất hứa đâu,
Đừng tin theo những lời tiên tri sai lạc.

Hãy trả thù
cuộc đời thế nhân dài đằng đẵng.

Hắn sẽ khiến ngươi phải quỳ gối
và hắn khiến ngươi yếu mềm,
hắn sẽ trả thù toàn thể nhân loại
hắn muốn có tất cả cơ đồ của ngươi,
tất cả những gì thuộc về ngươi,
Hắn sẽ hút cạn những giọt máu ngươi.

Hãy nguyện cầu cho ta
ngay bây giờ hãy nguyện cầu.
Hãy khóc trước khi ngươi chết đi,
Hãy nguyện cầu cho ta
Hãy chết vì những tội lỗi của ngươi.

Hãy khóc cho ta.

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.