HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Innocent World | Gareth Gates tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Innocent World | Gareth Gates

They tell me things that I don’t understand
So many things that twist my mind
I learned to follow, I learned to obey
I learned believing every word they say

I wake up crying at the dead of night
I feel as helpless as a lonely child

Free world of innocence
Far beyond the skies
Where freedom and innocence await
Free world of innocence
No more tears and lies
Children so innocent

I see the craziness spreads everywhere
My mind is lame I feel a deep despair
No time for grace, no time for charity
I have to function like a cold machine

I wake up crying at the dead of night
I feel as helpless as a lonely child

Free world of innocence
Far beyond the skies
Where freedom and innocence await
Free world of innocence
No more fake and lies
Children so innocent

Lời Việt

Innocent World | Gareth Gates

Họ nói với tôi những điều tôi không hiểu
Quá nhiều điều vặn xoắn trí não tôi
Tôi học cách theo đuôi, tôi học cách tuân lệnh
Tôi học cách tin mỗi từ họ nói

Tôi thức giấc, khóc vào lúc tàn đêm
Tôi cảm giác bất lực như một đứa trẻ cô đơn

Thế giới tự do của ngây thơ
Xa tít bên kia bầu trời
Nơi tự do và ngây thơ chờ đợi
Thế giới tự do của ngây thơ
Chẳng còn nước mắt và dối trá
Trẻ em thật ngây thơ

Tôi thấy sự điên cuồng lan tỏa khắp mọi nơi
Tâm trí tội què quặt, cảm giác thất vọng vô cùng
Chẳng có thời gian cho ân sủng, cho thiện nguyện
Tôi phải thực hiện chức năng như một cỗ máy lạnh lùng

Tôi thức giấc, khóc vào lúc tàn đêm
Tôi cảm giác bất lực như một đứa trẻ cô đơn

Thế giới tự do của ngây thơ
Xa tít bên kia bầu trời
Nơi tự do và ngây thơ chờ đợi
Thế giới tự do của ngây thơ
Chẳng còn nước mắt và dối trá
Trẻ em thật ngây thơ

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.