HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Rolling Chances | Raintime tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Rolling Chances | Raintime

Once again I've breathed the fire
Awaking inside those feelings
That won't go!
I've sensed this before

Another weak and cruel desire
Bothering me and it won't leave me alone!
I won't pay this toll

I always felt that this could be
A good chance for me to see
If I could fit into a world
That moves

I fell so strange and so deranged
One other chance flew by
To solve my shit I only need a try
I am so stressed and so depressed
'Cause I keep hiding from
A thing that could be a new dawn

I gonna try to see if I
Can make up my mind and live this crazy show!
I will need it all
All the strength and will that I
Will gather from my trembling little soul!
I will need it all!

Lời Việt

Rolling Chances | Raintime

Thêm một lần nữa tôi lại thở trong lửa
Tỉnh giấc từ bên trong những cảm xúc này
Nó sẽ không bao giờ mất đi!
Tôi đã nhận thấy điều này từ trước đây!

Thêm một dục vọng yếu hèn và kinh tởm
Quấy nhiễu tâm trí, chẳng khi nào để tôi yên!
Tôi sẽ không chi trả cho mức giá này

Tôi luôn cảm giác nó có thể
Là cơ hội tốt để cho tôi nhìn thấy
Nếu tôi hòa hợp vào trong một thế giới
Chuyển động cùng thời gian

Tôi thấy mình khác thường và quẫn trí
Khi một cơ hội khác lại trôi qua
Tôi chỉ cần một cố gắng, là có thể giải quyết \"đống phân\" (chuyện rắc rối) này
Tôi quá chán chường và khủng hoảng
Vì cứ phải mãi giấu mình
Khỏi một thứ có thể là trang sử mới trong đời

Tôi sẽ cố gắng nhìn nếu
Tôi có thể quyết định và tồn tại trong cuôc sống điên khùng này!
Tôi sẽ cần mọi thứ
Tất cả sức mạnh và ý chí mà tôi
Sẽ tập hợp lại từ linh hồn nhỏ nhoi run rẩy!
Tôi sẽ cần tất cả!

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.