HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài My Flow So Tight | Jump Smokers tại Baidich.com
Play Video
Music Play
Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

My Flow So Tight | Jump Smokers

My flow so tight and the beat’s so sick
my flow so tight and the beat’s so sick
my flow so tight and the beat’s so sick
chris brown should get his ass kicked
chris brown should get his ass kicked kicked kicked….
my flow so tight and the beat’s so sick
Chris Brown should get his ass kicked

Ass kicked [5x]

My flow so tight and the beat’s so sick
chris brown should get his ass kicked

Boy hits girl
boy should be taken down
no matter who’s around
the more I searched for the more I found
that beast that cursed you decides been brown
you can take till your blue gets loose
you should come clean and tell the truth
for the money in the world but there's no excuse
to commit suicide your head’s been loose

Boy hits girl
boy should be taken down
no matter who’s around
the more I searched the more I found
that beast that cursed you decides been brown
you can take till your blue gets loose
[ Find more Lyrics on www.mp3lyrics.org/gGFl ]
you should come clean and tell the truth
for the money in the world but there's no excuse
to commit suicide your head’s been loose

My flow so tight and the beat’s so sick
my flow so tight and the beat’s so sick
my flow so tight and the beat’s so sick
my flow so tight and the beat’s so sick
my flow so tight and the beat’s so sick
Chris Brown should get his ass kicked

Ass kicked [4x]

Boy hits girl
boy should be taken down
no matter who’s around
the more I searched for the more I found
that beast that cursed you decides been brown
you can take till your blue gets loose
you should come clean and tell the truth
for the money in the world but there's no excuse
to commit suicide your head’s been loose

Boy hits girl
boy should be taken down
no matter who’s around
the more I searched the more I found
that beast that cursed you decides been brown
you can take till your blue gets loose

My flow so tight and the beat’s so sick
my flow so tight and the beat’s so sick
my flow so tight and the beat’s so sick
my flow so tight and the beat’s so sick
my flow so tight and the beat’s so sick
Chris Brown should get his ass kicked

Lời Việt

My Flow So Tight | Jump Smokers

Dòng suy của tôi thật kiên quyết và nắm đấm bệnh hoạn
Dòng suy của tôi thật kiên quyết và nắm đấm bệnh hoạn
Dòng suy của tôi thật kiên quyết và nắm đấm bệnh hoạn
Chris Brown đáng bị ăn đá
Chris Brown đáng bị ăn đá, đá, đá, đá...
Dòng suy của tôi thật kiên quyết và nắm đấm bệnh hoạn
Chris Brown đáng bị ăn đá

Ăn đá [5x]

Dòng suy của tôi thật kiên quyết và nắm đấm bệnh hoạn
Chris Brown đáng bị ăn đá

Con trái đánh con gái
Con trai đáng bị trừng phạt
Dù có là ai đi chăng nữa
Tôi càng tìm kiếm chừng nào thì tôi càng tìm ra chừng nấy
Con quái vật đó, nó đã gây tai ương cho bạn là Brown
Bạn có thể giữ lấy cho đến khi nỗi buồn của bạn vơi đi
Bạn nên làm rõ và nói ra sự thật
Dù tất cả tiền trên thế giới đi chăng nữa vẫn không thể chuộc lỗi
Sự nghiệp ‘tự tử’
Thòng lọng là đây

Con trái đánh con gái
Con trai đáng bị trừng phạt
Dù có là ai đi chăng nữa
Tôi càng tìm kiếm chừng nào thì tôi càng tìm ra chừng nấy
Con quái vật đó, nó đã gây tai ương cho bạn là Brown
Bạn có thể giữ lấy cho đến khi nỗi buồn của bạn vơi đi
Bạn nên làm rõ và nói ra sự thật
Dù tất cả tiền trên thế giới đi chăng nữa vẫn không thể chuộc lỗi
Sự nghiệp ‘tự tử’
Thòng lọng là đây
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.