HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Flies & Lies | Raintime tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Flies & Lies | Raintime

Sometimes I can't recognize
My own self defaced by this mask
That kills my image worn out
By the fake and by the mistake
At times I look in the eyes
Of those who want me as a prize!
They ask for another one!
It seems they don't understand!

Debating a frustrating life
I feel that something isn't right
They want another one!
They want to kill my pride!
They want another one!
They want to kill my pride!

Never surrounded by this wall of pride
But I'm living in it
Always avoided by this hall of fame
But it rolls around me

I see people like flies
Landing on shit: "What a surprise!"
They ask me if I wanna be fed
But I'd rather be dead
I've always recognized
That they've only lies
They ask for another one!
It seems they don't understand!

Lời Việt

Flies & Lies | Raintime

Có đôi khi tôi không thể nào nhận ra
Bản thân mình xấu hổ đằng sau chiếc mặt nạ này
Hình ảnh con người tôi hư hao
Bởi những giả dối và sai lầm
Trong những lần tôi nhìn vào đôi mắt
Của những kẻ khao khát tôi không khác nào vật phẩm!
Và chúng muốn có thêm một cái khác!
Có vẻ như chúng chẳng bao giờ hiểu ra!

Mâu thuẫn trong cuộc đời đầy tuyệt vọng
Tôi cảm thấy có điều gì là sai quấy
Chúng muốn có thêm một người khác!
Chúng muốn giết chết lòng tự trọng của tôi!
Chúng muốn có thêm một người khác!
Chúng muốn giết chết niềm kiêu hãnh của tôi!

Tôi sống trong bức tường lòng tự trọng
Tuy chưa bao giờ được vây quanh
Đài danh vọng chẳng khi nào với tới
Nhưng nó mãi cuộn tròn ở chung quanh

Tôi thấy lũ người như ruồi bọ
Đâu xuống trên phân: \"Thật quá ngạc nhiên!\"
Chúng hỏi tôi liệu có muốn được thuê
Nhưng tôi thà chết còn hơn làm điều đó
Tôi luôn luôn ý thức được rằng
Bọn chúng chỉ toàn là một lũ xảo trá
Chúng muốn có thêm một người khác!
Có vẻ như chúng chẳng bao giờ hiểu ra!

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.