HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Hello Beautiful | Jonas Brothers tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Hello Beautiful | Jonas Brothers

Hello Beautiful
How's it going?
I hear it's wonderful in California
I've been missing you its true
But tonight I'm gonna fly
Yea tonight I'm gonna fly
'cause I could comb across the world
See everything and never be satisfied
If I couldn't see those eyes

Hello Beautiful
It's been a long time
Since my phone's rung
And you've been on that line
I've been missing you it's true
But tonight I'm gonna fly
Yea tonight I'm gonna fly
'cause I could comb across the world
See everything and never be satisfied
If I couldn't see those eyes

Lời Việt

Hello Beautiful | Jonas Brothers

Xin chào Người đẹp
Mọi thứ sao rồi?
Anh nghe nói ở California tuyệt vời lắm
Anh nhớ em quá chừng, thiệt đó
Nhưng đêm nay, anh sẽ bay
Ừ, đêm nay, anh sẽ bay
Vì anh có thể lùng sục cả thế giới
Nhìn ngắm mọi thứ và chẳng bao giờ thỏa mãn
Nếu anh không thể nhìn thấy đôi mắt kia

Xin chào Người đẹp
Đã lâu rồi nhỉ
Kể từ khi điện thoại của anh reng
Và em đã nói chuyện trên cuộc gọi đó
Anh nhớ em quá chừng, thiệt đó
Nhưng đêm nay, anh sẽ bay
Ừ, đêm nay, anh sẽ bay
Vì anh có thể lùng sục cả thế giới
Nhìn ngắm mọi thứ và chẳng bao giờ thỏa mãn
Nếu anh không thể nhìn thấy đôi mắt kia

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.