HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Astralic Dreams | Mournful Congregation tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Astralic Dreams | Mournful Congregation

ASTRALIC DREAMS

My candle burns through
As I awaken from my astralic dreams
Seems like years have passed by

And now I write
I have found the ability within myself
To be able to portray the future

The visions I have witnessed
Enlighten all my thoughts on life
There is still much yet to be discovered
I dreamt of floating across seas
As faint winds carried me
Higher and higher
Until I reach the astral plane

Lời Việt

Astralic Dreams | Mournful Congregation

GIẤC MƠ VỀ NHỮNG VÌ SAO

Ngọn nến trong tôi vấn cháy suốt
Cho đến khi tôi thức dậy khỏi giấc mơ về những vì sao
Giống như những năm tháng đã qua

Và giờ đây tôi ngồi viết lại
Tôi đã tìm thấy khả năng trong con người mình
Đủ để có thể khắc hoạ được tương lai


Những gì tôi mơ thấy đã làm chứng cho điều này
Khai sáng cho tất cả những suy nghĩ của tôi về cuộc sống này
Ở đó vẫn còn nhiều điều chưa được khám phá
Tôi mơ mình bay ngang qua những đại dương rộng lớn
Như những cơn gió yêú ớt đã đưa tôi
bay cao hơn và cao hơn nữa
Cho đến khi tôi vươn tới được những vì sao.

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.