HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài If You Must | Nirvana tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

If You Must | Nirvana

I can read, I can write
I can breed, proven fact
Nurse my greed, crease infold
Is it me, or my ego
Write some words, make them rhyme
Thesis or story line
Set the mood, something new
Is it me, or my attitude

If you want to put off an image
The extremes, the extremes
Act it out
Practicing
Perfecting
Pressuring
Onto me

I will wade in the fire
To explain your asylum
Idle times, analyzing
We'll compare all our sightings
You must

I speak to hear my voice

Lời Việt

If You Must | Nirvana

Tôi có thể đọc, tôi có thể viết
Tôi có thể đẻ, sự thật đã được chứng minh
Cho sự tham lam của tôi bú, quấn nhàu lại
Có phải tôi, hay là bản ngã của tôi
Viết vài từ, làm chúng có vần
Luận đề hay câu chuyện
Đặt ra nhạc điệu, một cái gì mới mẻ
Có phải là tôi, hay thái độ của tôi

Nếu bạn muốn xóa đi một hình tượng
Những thái cực, những thái cực
Thể hiện ra
Thực tập
Theo dõi
Đầy đủ
Về tôi (1)

Tôi sẽ nhảy vào lửa đỏ
Để lý giải cái nhà thương điên của ngươi
Thời gian nhàn rỗi, phân tích
Chúng ta sẽ so sánh tất cả những điều chúng ta trông thấy
Ngươi phải thế

Tôi nói chỉ để nghe được giọng của mình

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.