HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Point Of Authority | Linkin Park tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Point Of Authority | Linkin Park

Forfeit the game
Before somebody else takes you out of the frame
And puts your name to shame
Cover up your face
You can't run a race
The pace is to fast
You Just won't last

You love the way,I look at you
While taking pleasure in the awful things you put me through
You take away, if I give in
My life,my pride is broken

You like to think you're never wrong
(You live what you’ve learned)
You have to act like you're someone
(You live what you’ve learned)
You want someone to hurt like you
(You live what you’ve learned)
You want to share what you've been through
(You live what you’ve learned)

You love the things I say I'll do
The way I'll hurt myself again just to get back at you
You take away,when I give in
My life,my pride is broken

You like to think you're never wrong
(You live what you’ve learned)
You have to act like you're someone
(You live what you’ve learned)
You want someone to hurt like you
(You live what you’ve learned)
You want to share what you've been through
(You live what you’ve learned)

Forfeit the game
Before somebody else takes you out of the frame
And puts your name to shame
Cover up your face
You can't run a race
The pace is to fast
You Just won't last(2x)

You like to think you're never wrong
(You live what you’ve learned)
You have to act like you're someone
(You live what you’ve learned)
You want someone to hurt like you
(You live what you’ve learned)
You want to share what you've been through
(You live what you’ve learned)

You like to think you're never wrong (Forfeit the game)
(You live what you’ve learned)
You have to act like you're someone (Forfeit the game)
(You live what you’ve learned)
You want someone to hurt like you (Forfeit the game)
(You live what you’ve learned)
You want to share what you've been through
(You live what you’ve learned)

Lời Việt

Point Of Authority | Linkin Park

Từ bỏ cuộc chơi
Trước khi ai đó lôi bạn vào một cái khung
Và viết tên sỉ nhục bạn
Che dấu bộ mặt của bạn đi
Bạn không thể chạy đua
Vì nhịp độ này quá nhanh
Bạn sẽ không trụ được lâu đâu
Những Vấn Đề Của Quyền Lực

Bạn thích cách tôi nhìn bạn
Tôi phải chịu trách nhiệm trong khi bạn khoái chí với những việc kinh khủng
Bạn bỏ đi nếu tôi chịu thua
Cuộc đời và lòng kiêu hãnh của tôi bị phá hủy rồi

Bạn hi vọng bạn chẳng bao giờ sai
(Bạn có sống mới biết)
Bạn phải hành động như thể bạn là một ai đó
(Bạn có sống mới biết)
Bạn muốn ai đó đau đớn giống bạn
(Bạn có sống mới biết)
Bạn muốn chia sẻ những gì bạn vừa chấm dứt
(Bạn có sống mới biết)

Bạn thích những việc tôi nói sẽ làm
Cách tôi tự làm đau bản thân để trả đũa bạn
Bạn bỏ đi khi tôi chịu thua
Cuộc đời và lòng kiêu hãnh của tôi bị hủy hoại rồi

Bạn hi vọng bạn chẳng bao giờ sai
(Bạn có sống mới biết)
Bạn phải hành động như thể bạn là một ai đó
(Bạn có sống mới biết)
Bạn muốn ai đó đau đớn giống bạn
(Bạn có sống mới biết)
Bạn muốn chia sẻ những gì bạn vừa chấm dứt
(Bạn có sống mới biết)

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.