HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Blew | Nirvana tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Blew | Nirvana

If you wouldn't mind, I would like it blew
And If you wouldn't mind, I would like it loose
And If you wouldn't care, I would like to leave
And If you wouldn't mind, I would like to breathe

Is there another reason for your stain?
Could you believe who we knew was stress and strain?
Here is another word that rhymes with shame!

If you wouldn't mind, I would like it blew
And If you wouldn't mind, I would like it loose
And If you wouldn't care, I would like to leave
And If you wouldn't mind, I would like to breathe

(x2)
Is there another reason for your stain?
Could you believe who we knew was stress and strain?
Here is another word that rhymes with shame!

(x8)
You could do anything

Lời Việt

Blew | Nirvana

Nếu như bạn không phiền, tôi muốn nó bay biến đi
Và nếu như bạn không phiền, tôi muốn nó nới lỏng ra
Và nếu bạn không quan tâm, tôi muốn bỏ đi
Và nếu bạn không phiền, tôi muốn được thở

Còn có lý do nào khác cho sự nhơ nhuốc của bạn?
Bạn có thể tin người chúng ta đã biết bị căng thẳng vô cùng?
Đây là một từ khác mà trùng vần với từ "xấu hổ"! (1)

Nếu như bạn không phiền, tôi muốn nó bay biến đi
Và nếu như bạn không phiền, tôi muốn nó nới lỏng ra
Và nếu bạn không quan tâm, tôi muốn bỏ đi
Và nếu bạn không phiền, tôi muốn được thở

[x2]
Còn có lý do nào khác cho sự nhơ nhuốc của bạn?
Bạn có thể tin người chúng ta đã biết bị căng thẳng vô cùng?
Đây là một từ khác mà trùng vần với từ "xấu hổ"! (1)

[x8]
Bạn có thể bất cứ điều gì

---
(1): Bài hát này nói về việc chống lại những áp lực xã hội, từ cùng âm với "shame" mà Nirvana muốn nói chính là "fame" (danh vọng), "fame" đi liền với "shame". Người Việt mình có câu cũng chơi chữ giống vậy là "chữ tài đi với chữ tai một vần".

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.