HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài 1000 Eyes | Death tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

1000 Eyes | Death

1000 EYES

Crossing the line into the other side
Emerging as prisoners
To the emptiness of time

To the left and to the right
From behind - they're out of sight
Plunging into a new found
Age of advanced observeillance
A worldwide, foolproof cage

Privacy and intimacy as we know it
Will be a memory
Among many to be passed down
To those who never knew

Living in the pupil of a 1,000 eyes

Was it overlooked in front of all our faces?
Now, all the mistakes and secrets
Cannot be erased

Viewing the blind complexity
By which laws were justified
To erase simplicity

To the left and to the right
From behind - they're out of sight
Plunging into a new found
Age of advanced observeillance
A worldwide, foolproof cage

Privacy and intimacy as we know it
Will be a memory
Among many to be passed down
To those who never knew

Living in the pupil of 1,000 eyes
We are enslaved now....

Lời Việt

1000 Eyes | Death

1000 CON MẮT

Băng qua ranh giới đến bờ bên kia
Dập dìu hiên ra như những tù nhân
Trong khoảng không của thời gian

Trái rồi phải
Từ đằng sau - Họ đã mất hút
Lao mình vào trong thời đại
Của lễ nghi cấp tiến vừa được khám phá
Cái chuồng rộng khắp, hết sức dễ dùng

Riêng tư và thân mật như ta biết
Sẽ trở thành ký ức
Trong rất nhiều chuyện được truyền lại
Cho những người không bao giờ biết

Sống trong đồng tử của 1000 con mắt

Có phải nó bị bỏ qua ngay trước mặt chúng ta?
Giờ đây, không thể nào xóa nhòa
Tất cả những sai lầm và bí mật

Nhìn vào đống phức tạp mù quáng
Bào chữa cho luật lệ
Xóa sạch đi những gì mộc mạc

Trái rồi phải
Từ đằng sau - Họ đã mất hút
Lao mình vào trong thời đại
Của lễ nghi cấp tiến vừa được khám phá
Cái chuồng rộng khắp, hết sức dễ dùng

Riêng tư và thân mật như ta biết
Sẽ trở thành ký ức
Trong rất nhiều chuyện được truyền lại
Cho những người không bao giờ biết

Sống trong đồng tử của 1000 con mắt
Chúng ta bây giờ đã trở thành nô lệ...

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.