HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Forever | As I Lay Dying tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Forever | As I Lay Dying

Forever, your eyes will hold the memory.
I saw your heart as it overtook me.
We tried so hard to understand and reason
But in that one moment, I gave my heart away.

I gave my heart away.
In that moment, I gave my heart away.
In that moment, I gave my heart away.

With that perfect breath where my mind lay beside me
And all I knew is what had overtaken me.
With no reason, I am comforted by inability to understand.

Forever, your eyes will hold the memory.
I saw your heart as it overtook me.
We tried so hard to understand and reason
But in that one moment, I gave my heart away.

I gave my heart away.
In that moment, I gave my heart away.
In that moment, I gave my heart away.

Forever your eyes will hold the memory.
Forever your eyes will hold the memory.
Forever your eyes will hold the memory.

When I wake from this dream,
Will your smile still open my heart
And leave me transparent?

When I wake from this dream,
Will your smile still open my heart?

Lời Việt

Forever | As I Lay Dying

Đôi mắt của em sẽ giữ lại những ký ức này mãi mãi
Anh nhìn thấy con tim của em khi nó bắt được anh
Chúng ta đã cố gắng rất nhiều để tranh luận và hiểu nhau
Nhưng trong một khắc, anh đã dâng hiến con tim của mình

Anh đã dâng hiến con tim của mình
Trong giấy phút ấy, anh đã dâng hiến con tim
Trong giấy phút ấy, anh đã dâng hiến con tim

Với hơi thở tuyệt diệu ở nơi tâm trí còn nằm kề bên anh
Và tất cả những gì anh biết là điều gì đã bắt kịp được anh
Chẳng một lý do, anh được dỗ dành bởi cơn bất lực để hiểu ra

Đôi mắt của em sẽ giữ lại những ký ức này mãi mãi
Anh nhìn thấy con tim của em khi nó bắt được anh
Chúng ta đã cố gắng rất nhiều để tranh luận và hiểu nhau
Nhưng trong một khắc, anh đã dâng hiến con tim của mình

Đôi mắt của em sẽ giữ lại những ký ức này mãi mãi
Đôi mắt của em sẽ giữ lại những ký ức này mãi mãi
Đôi mắt của em sẽ giữ lại những ký ức này mãi mãi

Khi anh tỉnh giấc từ cơn mơ
Nụ cười của em có mở cửa trái tim anh?
Và để lại con người anh thanh khiết?

Khi anh tỉnh giấc từ cơn mơ
Nụ cười của em có mở cửa trái tim anh?

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.