Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/content/79/11947379/html/favove.php on line 108
Piano | Ne-Yo | BaiDich.com
  HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Piano | Ne-Yo tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Piano | Ne-Yo

Someone point me in the right direction
Tell me where’s the nearest piece of mind?
I’m going crazy

Knight in shining armor in the distance
He sees the angel threatening my life
Why won’t he save me?

All I want is somebody to give a damn
Notice that I’m struggling and lend a hand
They say
Everybody needs someone to understand
Well damnit that includes me too

And all I want is someone to be there for me
Someone that genuinely cares
But I’m just dreaming
It’s like I’m silently screaming

Even though I’m totally surrounded
I feel like I’m in here by myself

How about you do it cuz you love me?
Not cuz you want something in return
Is that so crazy?
Crazy

In the middle of the sea of helpless
But see, I never learned how to swim
Somebody save me
Somebody save me

All I want is somebody to give a damn
Notice that I'm struggling and lend a hand
They say
Everybody needs someone to understand
Well damnit that includes me too

And all I want is someone to be there for me
Someone that genuinely cares
But I’m just dreaming
It’s like I’m silently screaming

Somebody to catch me when I fall
Somebody to help me through it all
Someone I can trust
Tell me if I’m asking too much

All I want is somebody to give a damn
Notice that I’m struggling and lend a hand
They say
Everybody needs someone to understand
Well damnit that includes me too

All I want is someone to be there for me
Someone that I can genuinely trust
But I’m just dreaming
It’s like I’m silently screaming

Even though I’m totally surrounded

Silently screaming

I feel like I’m in here by myself

Silently screaming

Lời Việt

Piano | Ne-Yo

Vài người chỉ cho tôi đúng hướng
Cho tôi biết nơi gần nhất trong mảnh tâm của mình?
Tôi sẽ điên lên mất

Hiệp sĩ trong cái áo giáp sáng chói ở phía xa
Anh ấy thấy thiên thần đang đe doạ mạng sống của tôi
Tại sao anh ấy không cứu tôi?

Tất cả tôi muốn là ai đó chú ý đến
Thông báo rằng tôi đang đấu tranh và giúp tôi một tay
Họ nói
Mọi người đều cần ai đó thấu hiểu
Thật đáng nguỳên rủa kể cả tôi cũng vậy

Và tất cả những gì tôi muốn là một ai đó ở đây vì tôi
Một người quan tâm thành thật
Nhưng tôi chỉ đang mơ
Nó giống như một tiếng thét im lặng

Mặc dù tôi được bao bọc (bởi nhiều người xung quanh)
Nhưng tôi vẫn cảm thấy chỉ bản thân tôi ở đây

Bạn làm như vậy vì bạn yêu tôi?
Chứ không phải muốn điều gì đó đổi lại à
Điều đó thật là điên khùng
Điên rồ!

Ngay giữa biển không có sự giúp đỡ
Nhưng thấy không. tôi chưa bao giờ học cách bơi cả
Ai đó cứu tôi với
Ai đó cứu tôi với

Tất cả tôi muốn là ai đó chú ý đến
Thông báo rằng tôi đang đấu tranh và giúp tôi một tay
Họ nói
Mọi người đều cần ai đó thấu hiểu
Thật đáng nguỳên rủa kể cả tôi cũng vậy

Và tất cả những gì tôi muốn là một ai đó ở đây vì tôi
Một người quan tâm thành thật
Nhưng tôi chỉ đang mơ
Nó giống như một tiếng thét im lặng

Ai đó đỡ lấy tôi khi tôi té ngã
Ai đó giúp tôi vượt qua mọi thứ
Ai đó tôi có thể tin
Nói tôi nếu tôi hỏi quá nhiều

Tất cả tôi muốn là ai đó chú ý đến
Thông báo rằng tôi đang đấu tranh và giúp tôi một tay
Họ nói
Mọi người đều cần ai đó thấu hiểu
Thật đáng nguỳên rủa kể cả tôi cũng vậy

Và tất cả những gì tôi muốn là một ai đó ở đây vì tôi
Một người quan tâm thành thật
Nhưng tôi chỉ đang mơ
Nó giống như một tiếng thét im lặng

Mặc dù tôi được bao bọc (bởi nhiều người xung quanh)
....
Một tiếng thét im lặng
....
Tôi cảm thấy chỉ bản thân tôi ở đây
....
Một tiếng thét im lặngĐọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.