HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài I Love Rock And Roll (Joan Jett & The Blackhearts) | Joan Jett tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

I Love Rock And Roll (Joan Jett & The Blackhearts) | Joan Jett

I saw him dancin' there by the record machine
I knew he must a been about seventeen
The beat was goin' strong
Playin' my favorite song
An' I could tell it wouldn't be long
Till he was with me, yeah me, singin'

I love rock n' roll
So put another dime in the jukebox, baby
I love rock n' roll
So come an' take your time an' dance with me

He smiled so I got up and' asked for his name
That don't matter, he said,
'Cause it's all the same

Said can I take you home where we can be alone

An' next we were movin' on
He was with me, yeah me

Next we were movin' on
He was with me, yeah me, singin'

I love rock n' roll
So put another dime in the jukebox, baby
I love rock n' roll
So come an' take your time an' dance with me

Said can I take you home where we can be alone

An we'll be movin' on
An' singin' that same old song
Yeah with me, singin'

I love rock n' roll
So put another dime in the jukebox, baby
I love rock n' roll
So come an' take your time an' dance with me

Lời Việt

I Love Rock And Roll (Joan Jett & The Blackhearts) | Joan Jett

Tôi thấy anh ta đang nhảy bên cạnh cái máy ghi âm
Tôi biết anh ta chắc chỉ khoảng 17 tuổi thôi
Nhịp trống thật mạnh
Chơi bài hát yêu thích của tôi
Và tôi có thể chắc rằng sẽ không lâu đâu
Anh ấy sẽ đến bên cạnh tôi,chính tôi đây,hát rằng

Tôi yêu nhạc rock 'n roll
Hãy cho thêm tiền vào hộp chơi nhạc nữa đi
Tôi yêu nhạc ronk 'n roll
Hãy tới và nhảy với tôi đi nào

Anh ấy cười và tôi đứng dậy,hỏi tên anh
Anh ấy nói cái đó chẳng quan trọng
Bởi nó đều giống nhau cả thôi

Hỏi tôi:anh có thể đưa em về nhà nơi ta có thể ở một mình

Rồi chúng tôi tiến đến
Anh ấy ở bên tôi

Rồi chúng tôi tiến đến
Anh ấy ở bên tôi

Tôi yêu nhạc rock 'n roll
Hãy cho thêm tiền vào hộp chơi nhạc nữa đi
Tôi yêu nhạc ronk 'n roll
Hãy tới và nhảy với tôi đi nào

Hỏi tôi:anh có thể đưa em về nhà nơi ta có thể ở một mình

Rồi chúng tôi tiến đến
Anh ấy ở bên tôi

Rồi chúng tôi tiến đến
Anh ấy ở bên tôi

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Lonely | Dima BilanXóa
I'm So Sick | FlyleafXóa
From Where You Are | LifehouseXóa
Closing Words | InsomniumXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.