HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Eyes To See, Ears To Hear | Morbid Angel tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Eyes To See, Ears To Hear | Morbid Angel

EYES TO SEE, EARS TO HEAR

Darkness - swallowing all in its path
The blind leading the blind and the "flock" is ever confused
Who has the gift of healthy sight and mind?
Who can withstand while the others are blown away?

Eyes to see...what the others see not
Ears to hear...the voice of the elders guides
Eyes to see...and the blind; they wither away
You fools! These eyes are never for you

Darkness - corrupting all in its path
Greed leading the man to blindness, suffering
And ever foretold...the meek shall have this earth
Alas! Without sight they will only be left with demise

Eyes to see...what the others see not
Ears to hear...the voice of the elders guides
Eyes to see...and the blind; they wither away
You fools! These eyes are never for you

Worlds apart are they and I
My world remains in sight
Their lives - despair
The "I's" and "They's" cannot compare

Eyes to see...what the others see not
Ears to hear...the voice of the elders guides
Eyes to see...and the blind; they wither away
You fools! These eyes are never for you

Lời Việt

Eyes To See, Ears To Hear | Morbid Angel

MẮT ĐỂ NHÌN, TAI ĐỂ NGHE

Bóng đêm - nuốt chửng tất cả mọi thứ trên con đường nó đi qua
Kẻ mù dẫn lối cho kẻ mù và quây quần lại "một đám" thì lúc nào cũng nhốn nháo cả lên
Ai đang nắm giữ món quà của một tầm nhìn sắc sảo và tâm hồn khoẻ mạnh?
Ai có thể đứng lại vững vàng khi kẻ khác đang bị thổi đi xa?

Mắt để nhìn...những gì người khác không thể nhìn
Tai để nghe...lời khuyên bảo từ các bậc sinh thành
Mắt để nhìn...và kẻ mù, họ ngày càng trở nên tàn tạ
Ê những thằng ngốc! Đôi mắt này không bao giờ dành cho chúng bây!

Bóng đêm - phá hủy tất cả mọi thứ trên con đường nó đi qua
Lòng tham dẫn lối cho con người vào khổ đau, mù quáng
Và như được dự đoán từ bao đời...bọn "cừu non" sẽ làm chủ quả đất này
Than ôi! Không có "thị lực" thì chúng chỉ có thể ở lại mà chờ chết

Mắt để nhìn...những gì người khác không thể nhìn
Tai để nghe...lời khuyên bảo từ các bậc sinh thành
Mắt để nhìn...và kẻ mù, họ ngày càng trở nên tàn tạ
Ê những thằng ngốc! Đôi mắt này không bao giờ dành cho chúng bây!

Một bên thế giới này là của tôi và bên kia là của chúng
Thế giới của tôi luôn tồn tại trong "cách nhìn"
Còn cuộc sống của chúng - chỉ toàn nỗi tuyệt vọng đắng cay
Nên cái "Của Tôi" và "Của Chúng" chẳng thể nào so sánh với nhau

Mắt để nhìn...những gì người khác không thể nhìn
Tai để nghe...lời khuyên bảo từ các bậc sinh thành
Mắt để nhìn...và kẻ mù, họ ngày càng trở nên tàn tạ
Ê những thằng ngốc! Đôi mắt này không bao giờ dành cho chúng bây!

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.