HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Will It Go Round In Circles | Billy Preston tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Will It Go Round In Circles | Billy Preston

I've got a song, I ain't got no melody
I'ma gonna sing it to my friends
I've got a song, I ain't got no melody
I' ma gonna sing it to my friends

Will it go round in circles
Will it fly high like a bird up in the sky
Will it go round in circles
Will it fly high like a bird up in the sky

I've got a story, ain't got no moral
Let the bad guy win every once in a while
I've got a story, ain't got no moral
Let the bad guy win every once in a while

Will it go round in circles
Will it fly high like a bird up in the sky
Will it go round in circles
Will it fly high like a bird up in the sky

I've got a dance, I ain't got no steps, no
I'm gonna let the music move me around
I've got a dance, I ain't got no steps
I'm gonna let the music move me around

Will it go round in circles
Will it fly high like a bird up in the sky
Will it go round in circles
Will it fly high like a bird up in the sky

Will it go round in circles
Will it fly high like a bird up in the sky
Will it go round in circles
Will it fly high like a bird up in the sky

I've got a song, I ain't got no melody
I'ma gonna sing it to my friends
I've got a song, I ain't got no melody
I' ma gonna sing it to my friends

Will it go round in circles
Will it fly high like a bird up in the sky
Will it go round in circles
Will it fly high like a bird up in the sky

Lời Việt

Will It Go Round In Circles | Billy Preston

Tôi có một bài ca, mà lại chẳng có giai điệu
Mà tôi sẽ hát cho các bạn bè của tôi

Có phải bài hát ấy sẽ được hát đi hát lại
Có phải lời hát sẽ bay cao như cánh chim trên bầu trời

Tôi có một câu chuyện, mà lại chẳng có lẽ phải
Thỉnh thoảng lại để cho kẻ xấu chiến thắng

Có phải câu chuyện ấy sẽ được hát đi hát lại
Có phải lời kể sẽ bay cao như cánh chim trên bầu trời

Tôi có một điệu nhảy, mà lại chẳng có bước nhảy
Tôi sẽ mặc kệ cho dòng nhạc làm tôi xoay

Có phải điệu nhảy ấy sẽ được nhảy đi nhảy lại
Có phải bước nhảy sẽ bay cao như cánh chim trên bầu trời

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.