HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài All My Bells Are Ringing | Lenka tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

All My Bells Are Ringing | Lenka

Mistletoe and holly deck the halls
But you don't come around and you don't call

Well it's just like the season to be lonely
And my heart is beating for you only

Take my heart this Christmas
And wrap it in a ribbon and a bow
Yes take my heart this Christmas
Take it wherever you go

Everybody has someone to hold
Nestle by the fire in from the cold

But I don't hear the carols they are singing
And I've only got one thing good for giving

So take my heart this Christmas
And wrap it in a ribbon and a bow
Yes take my heart this Christmas
Take it wherever you go

All my bells are ringing just for you
And I got no desire for someone new

So take my heart this Christmas
And wrap it in a ribbon and a bow
Yes take my heart his Christmas
Take it wherever you go
Take it wherever you go

Lời Việt

All My Bells Are Ringing | Lenka

Cây tầm gửi và cây nhựa ruồi trang trí sảnh
Nhưng anh không tới và anh không gọi điện

Đây cứ như là mùa cô đơn
Và trái tim em chỉ đập vì anh mà thôi

Hãy lấy trái tim em đi Giáng sinh này
Và bọc nó với một dải băng và nơ
Hãy lấy trái tim em đi, Giáng sinh
Đem nó đi nơi nào anh đến

Mọi người đều có một người để ôm
Nép mình bên ánh lửa tránh khỏi cái lạnh

Nhưng em không nghe thấy bài thánh ca họ hát
Và em chỉ có một thứ duy nhất để cho đi

Hãy lấy tái tim em đi Giáng sinh này
Và bọc nó với một dải băng và nơ
Hãy lấy trái tim em đi, Giáng sinh
Đem nó đi nơi nào anh đến

Tất cả chuông của em đều ngân lên chỉ vì anh
Và em không muốn có một ai khác nữa

Hãy lấy tái tim em đi Giáng sinh này
Và bọc nó với một dải băng và nơ
Hãy lấy trái tim em đi, Giáng sinh
Đem nó đi nơi nào anh đến
Đem nó đi nơi nào anh đến

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.