HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài If This Isn't Love | Jennifer Hudson tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

If This Isn't Love | Jennifer Hudson

I'm calling his phone up just to tell him how much
I really love him cause he's everything I want
He listens to me, cares for me
So why'd you even leave?

God sent me an angel up from above
That's going to love me for life
Things would be perfect
Only because it's the only way
I can describe and say

If this isn't love
Tell me what it is, cause I could be dreaming or just plain crazy

If this isn't love
Tell me what it is, cause I never felt like this baby

If this isn't love

L-o-v-e what is to me
L-o-v-e Oh...
If this isn't love [x2]

I'm selfish cause I don't wanna share
Em with nobody not even those
People that came before me
But see I ever believe.

God sent me an angel up from above
That's going to love me for life
Things would be perfect
Only because it's the only way
I can describe and say

If this isn't love
Tell me what it is, cause I could be dreaming or just plain crazy, (No)

If this isn't love (No)
Tell me what it is, cause I never felt like this baby
If this isn't love

L-o-v-e what is to me
L-o-v-e Oh...
If this isn't love [x2]

So if you got real love
Let me see you put your hands up
See you put your hands up
The kind of love that fits right like a glove
Let me see you put your hands up
See you put your hands up, if this isn't love
Cause I know I ain't crazy
I know I ain't trippin
I know I ain't slippin
I know that it's love
See me with my hands up
If you think I'm dreamin
I know I ain't dreamin
Cause this reason maybe
And I know what is love
If this isn't love...

[Chorus: till end]

Lời Việt

If This Isn't Love | Jennifer Hudson

Tôi gọi anh ấy chỉ để nói với anh rằng
Tôi thực sự yêu anh bởi anh ấy là tất cả những gì tôi mong muốn
Anh ấy lắng nghe tôi, quan tâm tới tôi
Vậy thì việc gì bạn phải bỏ đi

Chúa đã gửi cho tôi một thiên thần từ trên trời
Mà sẽ yêu tôi trọn đời
Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo
Chỉ bởi đó là cách duy nhất
Tôi có thể mô tả và nói

Nếu đây không phải là tình yêu
Hãy nói cho tôi đây là gì, bởi tôi có thể đang mơ hoặc chỉ là đau đớn điên dại

Nếu đây không phải tình yêu
Nói cho tôi nghe đây là gì vậy, bởi tôi chưa bao giờ cảm thấy thế này

Nếu đây không phải là tình yêu

T-ì-n-h y-ê-u là như thế với tôi
Ôi, t-ì-n-h y-ê-u
Nếu đây không phải là yêu

Tôi ích kỷ bởi tôi không muốn chia sẻ
Tình yêu với bất cứ ai khác thậm chí cả
Những người mà đến với anh trước tôi
Nhưng tôi tin như vậy

Chúa đã gửi cho tôi một thiên thần từ trên trời
Mà sẽ yêu tôi trọn đời
Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo
Chỉ bởi đó là cách duy nhất
Tôi có thể mô tả và nói

Nếu đây không phải là tình yêu
Hãy nói cho tôi đây là gì, bởi tôi có thể đang mơ hoặc chỉ là đau đớn điên dại

Nếu đây không phải tình yêu
Nói cho tôi nghe đây là gì vậy,bởi tôi chưa bao giờ cảm thấy thế này

Nếu đây không phải là tình yêu

Nếu bạn có tình yêu chân thành
Hãy cho tôi thấy, hãy giơ tay lên cao
Giơ tay lên cao
Thứ tình yêu mà vừa vặn như một cái bao tay
Hãy cho tôi thấy, hãy giơ tay lên cao
Giơ tay lên cao nào, nếu như đây không phải là yêu
Bởi tôi biết tôi không điên rồ
Tôi biết mình không lật lọng
Tôi không bỏ trốn
Tôi biết đó chính là tình yêu
Nhìn nè, tôi giơ tay cao
Nếu bạn nghĩ tôi đang mơ
Tôi biết mà, tôi không mơ
Bởi tôi có lý do
Và tôi biết yêu là thế nào
Nếu đây không phải là tình yêu

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.