HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Super Girl | Miley Cyrus tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Super Girl | Miley Cyrus

Super girl

When I feel all alone and nobody knows
Still gotta smile for a while I can't let it show
Dry my tears
(Dry my tears)
Have no fears
(Have no fears)
And when I's backstage feelin down
And the lights come on

No time to worry
Gotta hurry
Gotta sing my song
Go shake it offtta
(Shake it off)
Just strike a pose
(Strike a pose)

Snap my fingers just like that
Don't get what I want and that 's a fact
Snap my fingers just like that
Don't get what I want
(Just cuz I want it)

I'm super cool
Super hot
Livin like a rockstar
You think I'm super
You think I'm super
On the cover of youe magazine
Wherever I go they make a scene
So you wanna be just like
So you wanna be just like
think you wanna be just like me
Everybody's watching me
It's never as easy as seems
you wanna be just like
to be super super
to be super super girl

When I walk in the room everybody stops
Cameras flashing, people fighting for the better shot
They like my hair
(lile my hair)
the clothes I wear
(clothes I wear)

Everybody wants to khown what i'm doing next
Sometimes I wish I couldstay home,juts be myself
I wanna be
(wanna be)
Walking free can't you see

Snap my fingers just like that
Don't get what I want and that 's a fact
Snap my fingers just like that
Don't get what I want
Just cuz I want it

I'm super cool
Super hot
Livin like a rockstar
You think I'm super
You think I'm super
I'm on the cover of your magazine
Wherever I go they make a scene
I'm super super
I'm super duper
So you wanna be just like
So you wanna be just like
think you wanna be just like me
Everybody's watching me
It's never as easy as seems
you wanna be just like
to be super super
to be super super girl

Wish you could see
I'm like everybody else
Struggling to let go and always be myself
I'm super cool,super hot ,super
I'm super super
I'm super super
On the cover of youe magazine
Wherever I go they make a scene
I'm super super
I'm super super
so you wanna be just like
think you wanna be just like me
Everybody's watching me
It's never as easy as seems
to be super super
to be super super girl

Lời Việt

Super Girl | Miley Cyrus

Cô gái cừ khôi

Khi tôi thấy hết thảy trơ trọi và không ai biết
Giữ nụ cười hồi lâu tôi không thể hiện thế được
Lau khô những giọt nước mắt
(Lau khô những giọt nước mắt)
Chẳng lo sợ gì nữa
(Chẳng lo sợ gì nữa)
Và khi hậu trường khép lại đằng sau
Và những ánh đèn bật lên

Không có thời gian để lo lắng
Nhanh lên nào
Hát lên khúc ca của tôi
Rủ sạch chúng nào
(Rủ sạch chúng nào)
Chụp một pô nào
(Chụp một pô nào)

Bất chấp tôi như thế
Đừng kiếm những gì tôi muốn và đó là sự thật
Bất chấp tôi như thế
Đừng kiếm những gì tôi muốn
(Chỉ vì tôi muốn thế)

Tôi rất tươi mát
Rất nồng nhiệt
Sống như một ngôi sao nhạc rock
Bạn nghĩ tôi tuyệt vời
Bạn nghĩ tôi tuyệt vời
Trên bìa tạp chí của bạn
Bất cứ nơi đâu tôi đi họ làm phông cảnh
(Tôi cừ khôi, tuyệt vời
Tôi cừ khôi, tuyệt vời - đoạn này thiếu)
Vì vậy bạn muốn được như thế
Vì vậy bạn muốn được như thế
Nghĩ rằng bạn muốn giống như tôi
Mọi người chiêm ngưỡng tôi
Điều này thật không dể như là
Bạn muốn được như thể
Là tuyệt vời, cừ khôi
Là một cô gái tuyệt vời

Khi tôi đi vào căn phòng mọi người dừng lại
Đèn máy ghi hình lóe sáng, mọi người giành nhau vị trí chụp hình tốt nhất
Họ thích mái tóc của tôi
(Họ thích mái tóc của tôi)
Trang phục tôi mặc
(Trang phục tôi mặc)

Mọi người muốn biết kế đến tôi sẻ làm gì
Đôi khi tôi ước tôi có thể ở nhà, chỉ là chính mình
Tôi mong muốn
(Tôi mong muốn)
Bước đi tự do bạn không thấy ư

Bất chấp tôi như thế
Đừng kiếm những gì tôi muốn và đó là sự thật
Bất chấp tôi như thế
Đừng kiếm những gì tôi muốn
(Chỉ vì tôi muốn thế)

Tôi rất tươi mát
Rất nồng nhiệt
Sống như một ngôi sao nhạc rock
Bạn nghĩ tôi tuyệt vời
Bạn nghĩ tôi tuyệt vời
Trên bìa tạp chí của bạn
Tôi cừ khôi, tuyệt vời
Tôi cừ khôi, tuyệt vời
Bất cứ nơi đâu tôi đi họ làm phông cảnh
Vì vậy bạn muốn được như thế
Vì vậy bạn muốn được như thế
Nghĩ rằng bạn muốn giống như tôi
Mọi người chiêm ngưỡng tôi
Điều này thật không dể như là
Bạn muốn được như thể
Là tuyệt vời, cừ khôi
Là một cô gái tuyệt vời

Mong bạn có thể thấy
Tôi giống mọi người thôi
Đấu tranh rời bỏ và là chính mình
Tôi thật tươi mát, nồng nhiệt, tuyệt vời
Tôi cừ khôi, tuyệt vời
Tôi cừ khôi, tuyệt vời
Trên bìa tạp chí của bạn
Tôi cừ khôi, tuyệt vời
Tôi cừ khôi, tuyệt vời
Bất cứ nơi đâu tôi đi họ làm phông cảnh
Vì vậy bạn muốn được như thế
Vì vậy bạn muốn được như thế
Nghĩ rằng bạn muốn giống như tôi
Mọi người chiêm ngưỡng tôi
Điều này thật không dể như là
Bạn muốn được như thể
Là tuyệt vời, cừ khôi
Là một cô gái tuyệt vời

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.