HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài I Am Who I Am | Lara Fabian tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

I Am Who I Am | Lara Fabian

"I Am Who I Am"

Feels like you've built a wall around me
You've tried your best to ground me
Let me explain that I don't play by any other rules
I won't be nobody's fool - I won't lose this game
There is no way
I can love you with half of my heart
It would tear me apart
[Chorus:]
I am who I am
What else could I be
And I'll stand where I stand
I chose to be me
When you look in my eyes
You get what you see
Understand if you can
That I am who I am who I am
Think twice before you try to read me
Before you try to lead me into your trap
You've got no right to play with my emotion
'Cause you should know that I'm much deeper than that
There is no way
I can love you with half of my heart
It would tear me apart
[Chorus]
There is no way
I can love you with half of my heart
It would tear me apart

Lời Việt

I Am Who I Am | Lara Fabian

"Tôi là chính tôi"

Cảm thấy như thể anh dựng bức tường quanh tôi
Anh cố sức mình để hạ tôi
Để tôi giải thích rằng tôi không xử sự bởi bất cứ quy tắc nào khác
Tôi không khờ như người tầm thường-Tôi sẻ không thua trong cuộc chơi
Không có cách nào
Tôi có thể yêu anh dù chỉ là một nữa
Tôi có thể sẻ làm nát tan mình
[Chorus:]
Tôi là chính tôi
Tôi có thể là gì khác
Và tôi sẽ đứng nơi tôi đúng ra phải đứng
Tôi chọn là chính mình
Khi anh nhìn vào mắt tôi
Anh sẻ thấy những gì anh phải hiểu
Nếu anh có thể hiểu rằng
Rằng tôi là tôi là chính tôi
Hãy nghĩ kỹ trước khi anh cố sức tìm hiểu tôi
Trước khi anh cố sức đánh bẩy tôi
Anh không có quyền đùa với cảm giác của tôi
Vì anh cần biết rằng tôi sâu kín hơn anh nghĩ
Không có cách nào
Tôi có thể yêu anh dù chỉ là một nữa
Tôi có thể sẻ làm nát tan mình
[Chorus]
Không có cách nào
Tôi có thể yêu anh dù chỉ là một nữa
Tôi có thể sẻ làm nát tan mình.

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Yesterday's Dream | Nana MouskouriXóa
No Ceiling (OST Into The Wild) | Eddie VedderXóa
 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.