HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Talk | ColdPlay tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Talk | ColdPlay

Oh brother I can't, I can't get through
I’ve been trying hard to reach you 'cause I don’t know what to do
Oh brother I can't believe it's true
I’m so scared about the future and I wanna talk to you
Oh I wanna talk to you

You can take a picture of something you see
In the future where will I be?
You can climb a ladder up to the sun
Or write a song nobody has sung
Or do something that's never been done

Are you lost or incomplete?
Do you feel like a puzzle, you can't find your missing piece?
Tell me how you feel?
Well I feel like they're talking in a language I don't speak
And they're talking it to me

So you take a picture of something you see
In the future where will I be?
You can climb a ladder up to the sun
Or write a song nobody has sung
Or do something that's never been done
Or do something that's never been done

So you don't know where you're going and you wanna talk
And you feel like you're going where you've been before
You tell anyone who'll listen but you feel ignored
Nothing's really making any sense at all, let's talk
Let's talk, let's talk, let's talk.

Lời Việt

Talk | ColdPlay

Ôi,em trai anh không thể,anh không thể vượt qua được
Anh đang cố gắng để tiếp cận tới em vì anh không biết phải làm gì
Ôi em trai anh không thể tin đó là sự thật
Anh lo sợ về tương lai và anh muốn nói với em
Anh muốn nói với em

Em có thể lưu giữ lại một tấm ảnh về những gì em thấy
Trong tương lai nơi anh sẽ đến?
Em có thể trèo bằng cầu thang để lên tới mặt trời
Hoặc viết một bài không ai hát
Hoặc làm cái gì đó chưa bao giờ làm

Em có bỏ lỡ hoặc không bao giờ làm xong?
Em có bao giờ cảm thấy như một câu đố,em không thể thấy phần thiếu sót của em
Nói với anh những gì em thấy
Anh thấy như họ đang nói ngôn ngữ mà anh không hiểu
Và họ nói điều đó với anh

Em có thể lưu giữ lại một tấm ảnh về những gì em thấy
Trong tương lai nơi anh sẽ đến?
Em có thể trèo bằng cầu thang để lên tới mặt trời
Hoặc viết một bài không ai hát
Hoặc làm cái gì đó chưa ai làm
Hoặc làm cái gì đó chưa ai làm

Nên em không biết nơi mà em sẽ đến và em muốn nói
Em nói với mọi người những ai muốn nghe nhưng em thấy như bị lờ đi
Không có gì thật sự có chút ý nghĩa nào sao, hãy nói đi
Nói đi, nói đi, nói đi

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.