HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Fight Song | Good Charlotte tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Fight Song | Good Charlotte

You mother fucker should have never turned my mic on

Oh,
Oh,
Said Whoa
This is a fight
Said here we are
This is a fight

[Verse I]
You mother fucker should have never turned my mic on
out with the bullshit it's time for the fight zone
Black goodie, black airforce one
A nigger with an attitude gotta an airforce gun
Ready to get blood on my with tee
And a civilian mother fucker feels just like me (just like me)
And I got shots to give
So will there ever be another two pocket big
Ain't nothing you can do to stop this shit
Takes the rappers alive (but rock is love)
In the dark with no sunshine
When it's time for war we on the front line
Good Charlotte bringing the bass line.

[Chorus]
Said Whoa
This is a fight (Dear, Mr. President)
Said here we are
This is a fight (a letter to the mother fucking government)
Said no, we don't want that shit
Said no, we can't take that shit
Said Whoa
This is a fight
This is a fight
This is a fight

[Verse II]
From the hood to the trailer parks
State of course to the F for trading our american flags
For all black rags, 'cause today we ain't shit
The welfare niggers and poor white trash
In American the fact is this
You're a soldier behind your back
You eject but spit
Yeah massive, also gotta rap for chicks
Know we outside the white house for bags of sticks
This is more that rhyming, this is mother crying
And the first of free country wise war designing
Send my people to fight, when they don't know why the dying
This ain't a cry for help this is Bush resigning.

[Chorus]
Said Whoa
This is a fight (Dear, Mr. President)
Said here we are
This is a fight (I'm writing a letter to the mother fucking government)
Said no, we don't want that shit
Said no, we can't take that shit
Said Whoa
This is a fight
This is a fight

[Bridge]
You gotta get up,
Stand up,
Just get up,
Set up,
Here we are (Dear, Mr. President)
You gotta get up,
Stand up,
Just get up,
This is a fight
This is a fight

[Chorus]
Said Whoa
This is a fight (Mother fucker should have never turned my mic on)
Said here we are
This is a fight (Out with the bullshit it's time for the fight zone)
Said no, we don't want that shit
Said no, we can't take that shit
Said Whoa (Mother fuckers should have never turned my mic on)
This is a fight
This is a fight
This is a fight.


Lời Việt

Fight Song | Good Charlotte

Chiến Trận Ca

Đồ đê tiện, mày chẳng bao giờ chịu bật mic của tao lên

Oh
Oh
Nói whoa nào
Đây là một cuộc chiến
Nói chúng tôi ở đây
Đây là một cuộc chiến

[Lời 1]
Đồ đê tiện, mày chẳng bao giờ chịu bật mic của tao lên
Nói thẳng điều nhảm nhí này ra
Đến lúc cho triến trận ca
Người tốt da đen, không lực một
Một gã đen trong tư thế cầm súng
Sẵn sàng vấy máu lên áo của tôi
Và một tên thường dân khốn nạn cảm thấy giống như tôi (giống như tôi)
Và tôi đã lãnh đạn
Nên luôn có 2 cái túi lớn khác
Bạn không làm gì để ngăn điều quái này sao
Lúc chiến tranh, tụi tôi ở tiền tuyến
Để mấy tay rap sống (nhưng rock được yêu)
Trong màn đêm không ánh dương
Good Charlotte mang tới vài giai điệu trầm

Nói whoa đi
Đây là một cuộc chiến (Thưa ngài tổng tống)
Đây là một cuộc chiến (Một lá thư dành cho một chính phủ khốn nạn)
Nói không nào, chúng tôi cóc cần điều chết tiệt đó
Nói không nào, tụi tôi không cần lấy điều chết tiệt đó
Nói whoa đi
Đây là một cuộc chiến
Đây là một cuộc chiến
Đây là một cuộc chiến

[Lời 2]
Từ khu ổ chuột tới những bãi xe thùng
Trong suốt quá trình tiến tới “C” (cuộc chiến), cho việc buôn bán quốc kì Mỹ của chúng ta
Cho tất cả mớ quần áo đen cũ này
Vì hôm nay chúng tôi không phải là một lũ khốn
Ở Mỹ, sự thật là đây
Bạn luôn là một người lính
Được rồi bạn, cũng phải đánh nhẹ mấy cô gái vài cái
Biết là chúng tôi ở bên ngoài Nhà Trắng cho những túi đựng gậy
Đây còn hơn cả việc hiệp vần, đây là tiếng người mẹ than khóc
Và việc đầu tiên của một quốc gia tự do Thiết kế chiến tranh thông minh
Gửi người của tôi tới cuộc chiến, lúc họ không biết vì sao phải chết

Nói whoa đi
Đây là một cuộc chiến (Thưa ngài tổng tống)
Nói chúng tôi ở đây đi
Đây là một cuộc chiến (Tôi đang viết một lá thư dành cho một chính phủ khốn nạn)
Nói không nào, chúng tôi cóc cần điều chết tiệt đó
Nói không nào, tụi tôi không cần lấy điều chết tiệt đó

Bạn phải thức dậy
Đứng lên
Bước ra
Sẵn sàng
Chúng tôi ở đây (Thưa ngài tổng thống)
Bạn phải thức dậy
Đứng lên
Bước ra
Đây là một cuộc chiến
Đây là một cuộc chiến

Nói whoa đi
Đây là một cuộc chiến (Đồ đê tiện chẳng bao giờ chịu bật mic của tao lên)
Nói chúng tôi ở đây đi
Đây là một cuộc chiến (Nói thẳng điều nhảm nhí này ra đến lúc cho triến trận ca)
Nói không nào, chúng tôi cóc cần điều chết tiệt đó
Nói không nào, tụi tôi không cần lấy điều chết tiệt đó
Nói whoa đi (Đồ đê tiện chẳng bao giờ chịu bật mic của tao lên)
Đây là một cuộc chiến
Đây là một cuộc chiến
Đây là một cuộc chiến

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.