HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài My Declaration - Tom Baxter [Chưa có thông tin Trình bày] | tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

My Declaration - Tom Baxter [Chưa có thông tin Trình bày] |

Gonna be someone, gonna give something,
I'm taking it on, i'm taking it on,
It's gonna be my life, so i'm gonna live each day and each night,
Taking it on, i'm taking it on

'cause i can't keep hiding, i can't keep hiding, i can't keep running away
So i'm gonna be stronger, i'm gonna be better made, i'm gonna give everything,
Just to bring me back again.

I'm gonna be a braver soul than this,
I'm gonna jump at all those many chances that i've missed,
I'm gonna live my life beyond these fears and forms of cowardice that keep leading me on.
I'm gonna shine out like a beacon in the night,
I'm gonna wrap my fingers round the stars tonight,
'cause i'm taking it on, 'cause i'm taking it on...

I can't keep hiding, i can't keep hiding, i can't keep running away
So i'm gonna be stronger, i'm gonna be better made, i'm gonna give everything,
Just to bring me back again.
So i'm gonna be stronger, i'm gonna be understood and i'm gonna give everything
Just to bring me back again!

So i'm gonna be stronger and i'm gonna be better made, i'm gonna give everything,
Just to bring me back again...
'cause i can't keep hiding, i can't keep hiding, i can't keep running away.

Lời Việt

My Declaration - Tom Baxter [Chưa có thông tin Trình bày] |

Tôi sắp thành một ai đó, tôi sắp dâng hiến một thứ gì đó
Tôi đang chấp chận đây, chấp nhận điều này
Nó sắp là cuộc đời tôi, nên tôi sẽ sống cho ngày mai
Điều này đang diễn ra, tôi đang chấp nhận nó

Vì tôi không thể tiếp tục trốn tránh, tôikhông thể tiếp tục che dấu, tôi không thể bỏ đi
Nên tôi cần mạnh mẽ hơn, tôi muốn làm những điều tốt hơn
Tôi sẽ dâng hiến mọi thứ
Chỉ để đem tôi trở về với đời

Tôi sắp thành một con người quả cảm hơn thế này
Tôi sẽ chấp nhận những cơ hội tôi đã bỏ lỡ
Tôi sẽ sống với cuộc đời này
Bỏ lại bên kia những nỗi sợ và tính hèn nhát cứ đeo lấy tôi
Tôi sẽ nổi bật lên như ngọn hải đăng soi sáng trong đêm tối
Tôi muốn nắm lấy những vì sao đêm nay
Vì tôi đang chấp nhận nó đây, đang chấp nhận điều này

Tôi không thể tiếp tục trốn tránh, tôikhông thể tiếp tục che dấu, tôi không thể bỏ đi
Nên tôi cần mạnh mẽ hơn, tôi muốn làm những điều tốt hơn và tôi sẽ dâng hiến mọi thứ
Chỉ để mang tôi về với đời
Nên tôi cần mạnh mẽ hơn, tôi sẽ cần được thấu hiểu và tôi sẽ dâng hiến mọi thứ
Để mang tôi lại với đời

Nên tôi cần mạnh mẽ hơn, tôi muốn làm những điều tốt hơn và tôi sẽ dâng hiến mọi thứ
Chỉ để mang tôi về với đời
Vì tôi không thể tiếp tục trốn tránh, tôikhông thể tiếp tục che dấu, tôi không thể bỏ đi

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.