HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Banjjok (Half) | Park Hwayobi tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Banjjok (Half) | Park Hwayobi

-------EngTran-------

I only love you,
My heart is palpitating that I can't sleep,
I never missed your way of speaking and your expression.
A woman in love supposed to be happy,
But why it is so painful to me,
I say "no" shouting but I can’t listen myself.

But I still love you,
I only love you,
I should be happy with a half of you,
My delayed love,
It’s my fault you couldn’t help with that,
You couldn’t help with that..

Once I used to struggle thinking of you,
It seemed difficult already that I couldn’t handle it,
A wounded heart should be cured by another love,
I only think about me, I’m so mean.
And I cried again and again.

But I still love you,
I only love you,
I should be happy with a half of you,
My delayed love,
It’s my fault you couldn’t help with that,
You couldn’t help with that..
And I know that too,
But I want to be in your arms,
There’s no space in your heart for me,
But I still want to be with you,
Couldn’t help with that.

Lời Việt

Banjjok (Half) | Park Hwayobi

Em chỉ yêu mình anh
Trái tim em đang cảm nhận
Em không thể yên giấc
Em chưa từng bỏ lỡ cách anh nói, cách anh bày tỏ
Người con gái khi yêu ngỡ có hạnh phúc
Nhưng vì sao với em chỉ có đau khổ
Em hét lớn "Không"
Nhưng em chẳng thể nghe được chính mình

Nhưng em vẫn yêu anh
Em chỉ yêu mình anh
Em có thể hạnh phúc với một nửa trái tim anh
Tình yêu muộn màng của em,
Là lỗi lầm nơi em, anh không thể làm gì nữa
Anh không thể làm gì nữa...

Có lúc em đã từng cố gắng nghĩ về anh
Thật khó, vì em chẳng thể kiềm chế
Một trái tim bị tổn thương nên được để một tình yêu khác nữa lành
Em chỉ nghĩ đến mình, em thật xấu xa
Em đã khóc bao lần...

Nhưng em vẫn yêu anh
Em chỉ yêu mình anh
Em có thể hạnh phúc với một nửa trái tim anh
Tình yêu muộn màng của em,
Là lỗi lầm nơi em, anh không thể làm gì nữa
Anh không thể làm gì nữa..
Và em cũng biết
Nhưng em muốn được ở trong vòng tay anh
Trong trái tim anh không có khoảng trống nào cho em
Nhưng em vẫn muốn được ở bên anh.

Không thể được.

 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.