HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài After The Love Goes | Wet Wet Wet tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

After The Love Goes | Wet Wet Wet

Been a year since I last saw Mary,
When she said goodbye
She cast a spell on my intentions
Oh that's the reason why,
Taking my thoughts from my bottle lately
Breaking them up in my mind,
All of my thoughts they don't look pretty,
Oh, to my surprise

It's so hard (hard)
To take what you're given
And it's so hard (hard)
To give what you got

After the love goes,
Here I go,
There's no easy road

Well the bright lights of Memphis
Sounds like a real good time
But I lost my heart and the money
Flowed oh like cherry wine,
So I don't remember the church bells ringing,
Through the day or night,
But I kept my soul on my own
Not without a fight

It's so hard (hard)
To take what you're given,
And it's so hard (hard)
To give what you got

After the love goes,
Here I go
There's no easy road
After the love goes,
Here I go
There's no easy road

Been a while since I last saw Mary,
Wipe a tearful eye,
Well I remember I first heard Mary
Say her last goodbye,
Breaking it up from my bottle lately,
Making it up in my mind,
All of my problems, they don't look pretty,
Ooh that's the bottom line:

It's so hard (hard)
To take what you're given,
And it's so hard (hard)
To give what you got

After the love goes,
Here I go,
There's no easy road

After the love goes,
There's no easy road, Mama
There's no easy
Cause we can go
It's when I say
After the love goes,
Here I go,
There's no easy road
Now there's no easy, easy road

Lời Việt

After The Love Goes | Wet Wet Wet

Đã một năm từ lần cuối tôi gặp Mary
Khi cô ấy nói lời chia tay
Cô ấy ếm bùa lên tâm trí căng thẳng của tôi
Ôi, đó là lý do vì sao
Gần đây tôi chìm đắm trong men cay để quên đi
Phá vỡ những suy nghĩ đó trong đầu
Tất cả những suy nghĩ của tôi trông chẳng hay tí nào
Ôi, với sự ngạc nhiên của tôi

Thật khó mà
Chấp nhận điều bạn được cho
Và thật khó mà
Cho điều bạn có

Sau khi tình yêu ra đi
Tôi đi đây
Chẳng có con đường nào là dễ dàng

Ánh đèn chói lọi của Memphis
Nghe có vẻ như là một khoảng thời gian vui vẻ thật sự
Nhưng tôi đánh mất trái tim và tiền bạc của mình
Trôi tuột đi như rượu anh đào
Vì thế tôi không nhớ tiếng chung nhà thờ vang rền
Suốt ngày hay đêm
Nhưng tôi giữ tâm hồn mình cho riêng mình
Mà không phải là không chiến đấu

[Điệp khúc]

Cũng lâu rồi kể từ lúc tôi gặp Mary lần cuối
Lau đi con mắt đẫm lệ
Ừ, tôi nhớ tôi nghe Mary nói trước
Nói lời chia tay cuối cùng của cô ấy
Chìm đắm trong hơi men để quên đi
Quyết định trong đầu
Tất cả những vấn đề của tôi, chúng trông chẳng hay ho gì
Ôi, đó là giới hạn cuối rồi

[Điệp khúc]

Sau khi tình yêu ra đi
Chẳng có con đường nào dễ dàng
Chẳng dễ tí nào
Vì chúng ta có thể đi
Khi tôi nói
Sau khi tình yêu ra đi
Tôi cũng đi đây
Chẳng có con đường nào là dễ dàng
Giờ thì chẳng có con đường nào dễ dàng rồi

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.