HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài 我不够爱你/ Wo Bu Gou Ai Ni / I Don't Love You Enough | Andy Lau / 刘德华 / Liu De Hua / Lưu Đức Hoa tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

我不够爱你/ Wo Bu Gou Ai Ni / I Don't Love You Enough | Andy Lau / 刘德华 / Liu De Hua / Lưu Đức Hoa

I Don't Love You Enough
Andy Lau & Kelly Chen

我想我不够爱你 我不曾忘了自己
没那么全心投入 所以会一败涂地
wǒ xiǎng wǒ bùgòu ai - nǐ wǒ bùcéng wàng le zìjǐ
méi nàme quán xīn tóurù - suǒyǐ huì yī bài Tú Dì

I think I don't love you enough, I never forgot myself
I haven't put that much of my heart in this, so I have been defeated

我想我不够爱你 我忘了你的勇气
没办法重来一次 也只好听天由命
wǒ xiǎng wǒ bùgòu ai nǐ -- wǒ wàng le nǐ de yòng qí
méi bànfǎ zhònglái yīcì -- yě zhǐhǎo tīng tiān yóu mìng

I think I don't love you enough, I've forgotten your courage
There's no way to go back to the beginning, so I can only listen to what Fate's got for me


不能在没有月亮的夜里
也不能轻易地闭上眼睛
因为你会出现 在天空或心里
bùnéng zài méiyǒu yuèliàng de yèli
yě bùnéng qīngyìdi bìshàngyǎnjīng
yīnwéi nǐ huì chūxiàn zài tiānkōng huò xīnli

can't be in a moonless night
I also can't easily close my eyes
Because you might appear in the sky or my heart

不能在一望无尽的地方
也不能钻进那拥挤人群
bùnéng zài yī wàng wújǐn de dìfang
yě bùnéng zuānjìn nà yōngjǐ rénqún

I can't be in a place with an endless horizon
I also can't make my way through the crowd


因为寂不寂寞 都会惊醒我
我失去了我不够爱的你

yīnwéi jì bù jìmò dōuhuì jīngxǐng wǒ
wǒ shīqù le wǒ bùgòu ai de nǐ

Because lonely or not, it'll all bring to my mind--
I lost the one I didn't love enough

我想我不够爱你 我不曾忘了自己
没那么全心投入 所以会一败涂地
wǒ xiǎng wǒ bùgòu ai - nǐ wǒ bùcéng wàng le zìjǐ
méi nàme quán xīn tóurù - suǒyǐ huì yī bài Tú Dì

I think I don't love you enough, I never forgot myself
I haven't put that much of my heart in this, so I have been defeated

我想我不够爱你 我忘了你的勇气
没办法重来一次 也只好听天由命
wǒ xiǎng wǒ bùgòu ai nǐ -- wǒ wàng le nǐ de yòng qí
méi bànfǎ zhònglái yīcì -- yě zhǐhǎo tīng tiān yóu mìng

I think I don't love you enough, I've forgotten your courage
There's no way to go back to the beginning,
so I can only listen to what Fate's got for me

不能在没有月亮的夜里
也不能轻易地闭上眼睛
因为你会出现 在天空或心里
bùnéng zài méiyǒu yuèliàng de yèli
yě bùnéng qīngyìdi bìshàngyǎnjīng
yīnwéi nǐ huì chūxiàn zài tiānkōng huò xīnli

can't be in a moonless night
I also can't easily close my eyes
Because you might appear in the sky or my heart

不能在一望无尽的地方
也不能钻进那拥挤人群
bùnéng zài yī wàng wújǐn de dìfang
yě bùnéng zuānjìn nà yōngjǐ rénqún

I can't be in a place with an endless horizon
I also can't make my way through the crowd


因为寂不寂寞 都会惊醒我
我失去了我不够爱的你

yīnwéi jì bù jìmò dōuhuì jīngxǐng wǒ
wǒ shīqù le wǒ bùgòu ai de nǐ

Because lonely or not, it'll all bring to my mind--
I lost the one I didn't love enough

Lời Việt

我不够爱你/ Wo Bu Gou Ai Ni / I Don't Love You Enough | Andy Lau / 刘德华 / Liu De Hua / Lưu Đức Hoa

Anh nghĩ anh yêu em chưa đủ, anh chưa bao giờ quên bản thân mình
Chưa bao giờ anh toàn tâm như thế, vì vậy anh đã bị hạ gục

Em nghĩ em yêu anh chưa đủ, em quên mất dũng khí của anh
Chẳng có cách nào khởi đầu lại, chỉ còn cách là lắng nghe lời thiên mệnh mà thôi

Không thể ở vào một đêm không trăng
Mà cũng không thể dễ dàng nhắm chặt mắt lại
Vì em có thể xuất hiện giữa thiên không hoặc trong lòng anh

Không thể ở nơi nhìn không thấy chân trời
Mà cũng không thể đi vào chốn đông người như thế

Bởi vì cô đơn hay không thì đều làm cho anh kinh tỉnh
Anh đã đánh mất em, người anh yêu không đủ sâu đậm

[Đoạn 1, 2, 3, 4] [đổi người hát lại thôi]

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
When It Rains | ParamoreXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.