HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Lift Me Up | MoBy tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Lift Me Up | MoBy

Lift Me Up

Plain talking (Plain talking)
Take us so far (take us so far)
Broken down cars (broken down cars)
Like strong out old stars (like strong out old stars)

Plain talking (Plain talking)
Served us so well (served us so well)
Travelled through hell (travelled through hell)
know how we fell (know how we fell)

Lift me up, lift me up
Higher Nowama
Lift me up, lift me up
Higher Nowama
Lift me up, lift me up
Higher Now

Plain talking (Plain talking)
Making us bold (making us bold)
So strong out and cold (so strong out and cold)
I’m feeling so old (feeling so old)

Plain talking (Plain talking)
Has ruined us now (has ruined us now)
You never know how (you never know how)
Sweeter then down (sweeter then down)

Lift me up, lift me up
Higher Nowama
Lift me up, lift me up
Higher Nowama
[4x]

Lift me up, lift me up
Oh la la la la
Lift me up, lift me up
Oh la la la la
[4x]

Lời Việt

Lift Me Up | MoBy

Nâng tôi dậy

Đồng bằng đang lên tiếng
đưa chúng ta đi thật xa
phá hỏng những chiếc xe
giống như phá huỷ 1 vì sao già cỗi

Đồng bằng đang lên tiếng
phục vụ chúng ta quá tốt
du lịch qua địa ngục
biết chúng ta đã ngã xuống như thế nào

nâng tôi lên,kéo tôi lên
cao hơn Nowama
nâng tôi lên,kéo tôi lên
cao hơn Nowama
cao hơn ngay bây giờ

Đồng bằng đang lên tiếng
làm chúng ta sôi lên
mạnh hơn và lạnh
tôi cảm thấy mình quá già

Đồng bằng đang lên tiếng
nó đang bị chúng ta huỷ hoại
bạn sẽ không bao giờ biết như thế nào
ngọt hơn là chết

nâng tôi lên,kéo tôi lên
cao hơn Nowama
nâng tôi lên,kéo tôi lên
cao hơn Nowama

nâng tôi lên,kéo tôi lên
ô la la lá lá
nâng tôi lên,kéo tôi lên
ô la la lá lá
[4x]

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.