HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài The Farmer In The Dell | Various Artists tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

The Farmer In The Dell | Various Artists

The farmer in the dell
The farmer in the dell
Hi-ho, the derry-o
The farmer in the dell

The farmer takes a wife
The farmer takes a wife
Hi-ho, the derry-o
The farmer takes a wife

The wife takes a child
The wife takes a child
Hi-ho, the derry-o
The wife takes a child

The child takes a nurse
The child takes a nurse
Hi-ho, the derry-o
The child takes a nurse

The nurse takes a cow
The nurse takes a cow
Hi-ho, the derry-o
The nurse takes a cow

The cow takes a dog
The cow takes a dog
Hi-ho, the derry-o
The cow takes a dog

The dog takes a cat
The dog takes a cat
Hi-ho, the derry-o
The dog takes a cat

The cat takes a rat
The cat takes a rat
Hi-ho, the derry-o
The cat takes a rat

The rat takes the cheese
The rat takes the cheese
Hi-ho, the derry-o
The rat takes the cheese

The cheese stands alone
The cheese stands alone
Hi-ho, the derry-o
The cheese stands alone

Lời Việt

The Farmer In The Dell | Various Artists

Người nông dân ở thung lũng nhỏ
Người nông dân ở thung lũng nhỏ
Í ái i ai ồ
Người nông dân ở thung lũng nhỏ

Người nông dân nắm tay vợ
Người nông dân nắm tay vợ
Í ái i ai ồ
Người nông dân nắm tay vợ

Người vợ nắm tay đứa bé
Người vợ nắm tay đứa bé
Í ái i ai ồ
Người vợ nắm tay đứa bé

Đứa bé nắm tay cô y tá
Đứa bé nắm tay cô y tá
Í ái i ai ồ
Đứa bé nắm tay cô y tá

Cô y tá nắm tay bò
Cô y tá nắm tay bò
Í ái i ai ồ
Cô y tá nắm tay bò

Bò nắm tay chó
Bò nắm tay chó
Í ái i ai ồ
Bò nắm tay chó

Chó nắm tay mèo
Chó nắm tay mèo
Í ái i ai ồ
Chó nắm tay mèo

Mèo nắm tay chuột
Mèo nắm tay chuột
Í ái i ai ồ
Mèo nắm tay chuột

Chuột nắm miếng phó mát
Chuột nắm miếng phó mát
Í ái i ai ồ
Chuột nắm miếng phó mát

Miếng phó mát đứng một mình
Miếng phó mát đứng một mình
Í ái i ai ồ
Miếng phó mát đứng một mình

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.